Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Πληροφορικής: «5th International B2B Software Days 2019»

Το Enterprise Europe Network διοργανώνει μεταξύ 14 και 15 Μαρτίου, στην Βιέννη, Αυστρία, εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο «5th International B2B Software Days 2019: The future of digital business», η οποία θα επικεντρωθεί στον τομέα της Πληροφορικής.

Παράλληλα διοργανώνονται θεματικά εργαστήρια σε συναφή θέματα (AI, 5G, open data, HR, ITEA – Cluster for collective research in software intensive systems, access to international markets, Fiware, Visual Computing, Gaming and how to collaborate with corporates)  καθώς και παρουσιάσεις (pitching) εταιρειών που αναζητούν χρηματοδότηση (startups και scale-ups) προς επενδυτές.

Η εκδήλωση δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν, να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό/τεχνολογικό/ερευνητικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις συναντήσεις τους με άλλους συμμετέχοντες στην εκδήλωση δικτύωσης, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου στην ιστοσελίδα:

https://www.b2bsoftwaredays.com/home

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εν λόγω εκδήλωση μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλέφωνο: 22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

«Futurebuild matchmaking 2019» Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης 6 Μαρτίου 2019, Λονδίνο

Το Enterprise Europe Network διοργανώνει στις 6 Μαρτίου 2019, στο Λονδίνο, εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο «Futurebuild matchmaking 2019», η οποία θα επικεντρωθεί στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης (Sustainable Construction).

Η εκδήλωση δικτύωσης διοργανώνεται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Futurebuild 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Μαρτίου 2019 και η οποία αποτελεί την εξέλιξη της έκθεσης Ecobuild, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στον τομέα του Sustainable Construction. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναφείς εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου του συνεδρίου Ecobuild.

Η εκδήλωση δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς και γενικά όλους τους φορείς των τομέων των κατασκευών και της ενέργειας οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Energy efficiency
 • Low carbon energy
 • Materials
 • Urban infrastructure
 • Off-site

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν, να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό/τεχνολογικό/ερευνητικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις συναντήσεις τους με άλλους συμμετέχοντες στην εκδήλωση δικτύωσης, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου στην ιστοσελίδα https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση Futurebuild matchmaking 2018 μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: cthocharous@research.org.cy).

Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «FarmaForum 2019» 29 Μαρτίου 2019, Μαδρίτη, Ισπανία

 

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει στις 29 Μαρτίου 2019 στη Μαδρίτη, εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης στους τομείς της Φαρμακευτικής, Βιοφαρμακευτικής, Βιοτεχνολογίας και  Κοσμητολογίας.

Η εκδήλωση με τίτλο «FarmaForum 2019», απευθύνεται σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και γενικά όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους.Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου  «FARMAFORUM, COSMETICAFORUM and BIOTECHFORUM 2019» που διοργανώνεται μεταξύ 28-29 Μαρτίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://farmaforum.es/

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση δικτύωσης έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης έτσι ώστε να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέσω του ιστοχώρου: https://farmaforum-2019.b2match.io/.

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση FarmaForum 2019 μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες (14/03/2019 23:59) πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Μαρίνο Φωτιάδη, στο τηλέφωνο: 22205048 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mphotiades@research.org.cy.

Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «Hannover Messe 2019» 1-5 Απριλίου 2019, Hannover, Γερμανία

 

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει το διάστημα 1-5 Απριλίου 2019 στο Αννόβερο Γερμανίας, εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης.

Η εκδήλωση με τίτλο «Hannover Messe 2019», απευθύνεται σε επιχειρήσεις προσφέροντάς τους τη δυνατότητα προβολής, εξεύρεσης πιθανών επενδυτών καθώς και συνεργατών με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Hannover Messe 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 1-5 Απριλίου 2019. Είναι η δέκατη πέμπτη χρονιά που πραγματοποιείται και είναι η κορυφαία βιομηχανική έκθεση στον κόσμο. Πάνω από 30.000 επαγγελματικές συναντήσεις με συμμετοχή πέραν των 4.000 εταιρειών διοργανώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης δικτύωσης από το 2005.Περισσότερες πληροφορίες γιατην έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://www.hannovermesse.de/home.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης έτσι ώστε να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέσω του ιστοχώρου: http://www.b2fair.com/hannovermesse2019.

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση Hannover Messe 2019 μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Μαρίνος Φωτιάδη, στο τηλέφωνο: 22205048 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mphotiades@research.org.cy.

Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων στο Ισραήλ – Ευκαιρίες και Προκλήσεις»

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Κύπρου στο Ισραήλ, την Ομοσπονδία Ισραηλινών Εμπορικών Επιμελητηρίων, του Κυπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου και με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52 ή στείλετε μήνυμα στο stalo@ccci.org.cy

 

Σεμινάριο: Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων – Προσεγγίζοντας την αγορά των ΗΠΑ

Παρόλο που η αγορά της Αμερικής είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου με τεράστιες προοπτικές, δεν αξιοποιείται στο έπακρο από τις κυπριακές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξωστρέφειας και υποστήριξης των Κυπριακών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, το ΚΕΒΕ, ως μέλος του δικτύου «Enterprise Europe Network», διοργανώνει σεμινάριο για την καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των Κυπριακών επιχειρήσεων με στόχο την επιτυχημένη διείσδυση τους στην Αμερικανική αγορά.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, η ώρα 15:00. 

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και στις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουν όσες Κυπριακές επιχειρήσεις τροφίμων ενδιαφέρονται για εξαγωγές στην Αμερική.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει παρουσίαση της Αμερικανικής αγοράς και των καταναλωτικών χαρακτηριστικών και θα παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις του Αμερικανικού νομοθετικού πλαισίου (FDA) για την ασφάλεια τροφίμων αλλά και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να εγγραφεί στην λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών του FDA ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να δειγματίσει τα προϊόντα της, και τελικώς να ξεκινήσει εμπορικές συναλλαγές.

Θα γίνει επίσης αναφορά στην ανάγκη ασφάλισης των εμπορικών συναλλαγών  και με ποιο τρόπο το γεγονός αυτό βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής βάσης της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην κερδοφόρα ανάπτυξή της και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών.

Την εμπειρία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της, θα παρουσιάσει Κυπριακή start-up που δραστηριοποιείται στην εξαγωγή και προώθηση κυπριακών και ελληνικών τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην αγορά των ΗΠΑ.

Τέλος, το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση του Προγράμματος Συγχρηματοδότησης “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις» από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν και δεν έχει καμία χρηματική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι γλώσσες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Επισυνάπτεται έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής». Παρακαλούμε όπως σταλεί συμπληρωμένο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: maria@ccci.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σεμινάριο: Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων – Προσεγγίζοντας την αγορά των ΗΠΑ

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, ώρα 15:00

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

15:00 Προσέλευση/ Εγγραφές
15:20 Χαιρετισμός

Κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ, Enterprise Europe Network Cyprus

15:30 Ανάλυση της Αμερικανικής Αγοράς & τα Χαρακτηριστικά των Καταναλωτών,
κ. Γιάννης Μοϋσόγλου, Περιφερειακός Διευθυντής (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία) της Registrar Corp.Συμμόρφωση με το Αμερικανικό Νομοθετικό Πλαίσιο (FDA) για την ασφάλεια τροφίμων,
Ms. Coley Anderson, Director of Industry & Government Relations
16:45 Ερωτήσεις – Ανοικτή Συζήτηση 
17:00 Διάλειμμα – Καφές
17:15 Πώς η ασφάλιση πιστώσεων συμβάλλει στην επιτυχή ανάπτυξη της αγοράς,
κ. Μάκης Τζέις, Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius HellasΑνταλλαγή εμπειριών: Η προσπάθεια Κυπριακής εταιρείας για εξαγωγή προϊόντων στην Αμερικανική αγορά κα. Κατερίνα Μπάρκα, Διευθύνων Σύμβουλος της Olive Roots

Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις»
Ξένια Χρυσοστόμου, Σύμβουλος για ΜμΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

18:15 Ερωτήσεις – Ανοικτή Συζήτηση

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus
Για Γενικό Γραμματέα

Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση (B2B) Γαστρονομίας – 26 -27 Νοεμβρίου 2018 | Λουξεμβούργο

Στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Γαστρονομίας «EXPOGAST 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 24-28 Νοεμβρίου 2018, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει για πρώτη φορά εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η «EXPOGAST 2018» αποτελεί την πιο γνωστή διεθνή εμπορική έκθεση γαστρονομίας στην ευρύτερη περιοχή. Διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια στην πόλη του Λουξεμβούργου και προσφέρει μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων δημιουργιών και τάσεων της γαστρονομίας. Φέτος, η διεθνής έκθεση «EXPOGAST 2018»  θα συγκεντρώσει περίπου 8.000 εκθέτες από 50 χώρες και θα φιλοξενήσει 45 ταλαντούχους σεφ που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό «Villeroy & Boch – Culinary World Cup 2018», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων του Δικτύου EEN απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τρόφιμα και Ποτά
 • Επεξεργασία Τροφίμων
 • Τεχνολογία Τροφίμων

Στις συναντήσεις μπορούν να λάβουν μέρος οι εταιρείες οι οποίες είναι επισκέπτες ή/και εκθέτες στην «EXPOGAST 2018». Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Διερευνήσουν για νέες μαγειρικές τεχνικές
 • Γνωρίσουν σημαντικούς παράγοντες από τον τομέα της γαστρονομίας
 • Αναπτύξουν επαφές και να αναπτύξουν συνεργασίες με δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους από και εκτός Ευρώπης μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις

Διαδικασία συμμετοχής
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://bit.ly/2wobPqH
Επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (ΕΕΝ Support Office) σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια.
Μπορείτε, μπαίνοντας στην πλατφόρμα να αναζητήσετε ενδιαφέροντα προφίλ, να ζητήσετε συναντήσεις αλλά και να δεχθείτε αιτήματα συναντήσεων από άλλους. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Κόστος συμμετοχής
Για εκθέτες: το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50,00 ευρώ το άτομο
Για κάθε επιπρόσθετο συμμετέχοντα εκθέτη: 50,00 ευρώ
Για επισκέπτες: το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100,00 ευρώ το άτομο
Για κάθε επιπρόσθετο συμμετέχοντα επισκέπτη: 75,00 ευρώ
Η είσοδος στην έκθεση «EXPOGAST 2018» συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Λοιπές πληροφορίες
Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης:  Αγγλική
Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: LUXEXPO – The Box
Διεύθυνση: 10 circuit de la Foire Internationale , L-1347 Luxembourg-Kirchberg, Luxembourg

Περισσότερες πληροφορίες
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) «CyberMatch» – 28-29 Νοεμβρίου 2018 | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων «CyberMatch» στις 28-29 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «International Security EXPO 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκδήλωση «CyberMatch» απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο (cyber intelligence and information security), όπως η πληροφορική (IT), Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικά προγράμματα (π.χ SaaS), τεχνολογία, cloud computing κλπ.

Η Διεθνής Έκθεση «International Security EXPO 2918» φέρνει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο. Στην Έκθεση θα παρευρεθούν περισσότεροι από 350 εκθέτες και θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια.

Σημειώστε επίσης ότι στο περίπτερο J13 θα υπάρχει σύμβουλος του Δικτύου ΕΕΝ που θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Διαδικασία συμμετοχής

 • Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση «CyberMatch», θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Έκθεσης «International Security EXPO 2918» (ISE) το αργότερο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2018 https://bit.ly/2CSL7LP
 • Αφού βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή σας στο ISE έχει εγκριθεί, ακολούθως θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα της εκδήλωσης «CyberMatch» https://cybermatch.b2match.io/ και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2018.
 • Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (ΕΕΝ Support Office).
 • Μπαίνοντας στην πλατφόρμα μπορείτε να αναζητήσετε ενδιαφέροντα προφίλ, να ζητήσετε συναντήσεις αλλά και να δεχθείτε αιτήματα συναντήσεων από άλλες εταιρείες. Σημειώνεται ότι οι επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.
 • Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Κόστος συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Λοιπές πληροφορίες
Χώρος Διεξαγωγής:
Olympia London, Hammersmith Road, England, United Kingdom
Διεύθυνση: Hammersmith Rd, Hammersmith, London W14 8UX, UK

Περισσότερες πληροφορίες
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση «11th Korea Grand Sourcing Fair 2018» 4-7 Δεκεμβρίου 2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός εμπορικός οργανισμός στη Νότιο Κορέα, Korea International Trade Association (KITA), με περισσότερες από 73.000 εταιρείες-μέλη και μέλος του Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ), διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «11th Korea Grand Sourcing Fair 2018» που θα πραγματοποιηθεί στις 4-7 Δεκεμβρίου 2018 στις πόλεις Seoul και Gwangju στη Νότιο Κορέα.

 Ο οργανισμός ΚΙΤΑ θα επιχορηγήσει τη συμμετοχή πέντε (5) Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων. Η επιχορήγηση περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, διαμονή 3 ή 5 διανυκτερεύσεων, μεταφορά από το αεροδρόμιο και γεύματα, για ένα άτομο ανά εταιρεία. Οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή θα επιλεγούν από τον οργανισμό ΚΙΤΑ και θα ειδοποιηθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εμπορικές εταιρείες (εισαγωγείς/ διανομείς/ αντιπρόσωποι)  που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τρόφιμα και ποτά
 • Υγεία & Ιατρική / Ομορφιά & Προσωπική Φροντίδα
 • Ενδυμασία / Κλωστοϋφαντουργία και δερμάτινα προϊόντα
 • Αξεσουάρ μόδας
 • Τσάντες & Παπούτσια
 • Ταξιδιωτικές Αποσκευές
 • Έπιπλα και εξοπλισμός / Είδη Γραφείου & Σχολικά είδη
 • Οικιακά και μαγειρικά σκεύη
 • Αθλητισμός & Ψυχαγωγία / Παιχνίδια

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να έρθουν σε επαφή με καινοτόμα κορεάτικα προϊόντα
 • να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών συνεργασίας με παραγωγούς και εξαγωγείς από τη Νότιο Κορέα μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο συμμετοχής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στα ακόλουθα emails: stalo@ccci.org.cy, bsccyz@ccci.org.cy μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2018.

Εκτός από την δήλωση συμμετοχής, επισυνάπτεται και επισκόπηση της Διεθνούς Εκδήλωσης «11th Korea Grand Sourcing Fair 2018».

Περισσότερες πληροφορίες
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

Ενημερωτική Ημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και Ημερίδα Δικτύωσης για την Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 5 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της θεματικής περιοχής «Secure, Clean and Efficient Energy» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»:

 1. Smart citizen-centred energy system (προϋπολογισμός 2019: €130 εκ.)
 2. Smart Cities and Communities (προϋπολογισμός 2019: €83 εκ.)

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική ημερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας, το έργο «C-Energy 2020» στο οποίο συμμετέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Ενέργεια διοργανώνουν σχετική εκδήλωση δικτύωσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κυρίως για τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών και εξεύρεση συνεργατών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν  στην εκδήλωση δικτύωσης στην ιστοσελίδα: https://energycall2019.b2match.io/.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δικτύωσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ενέργεια του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: ctheocharous@research.org.cy).