Σεμινάριο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Enterprise Europe Network Cyprus διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ακόμη και ταλαντούχους ιδιώτες (crowd) προκειμένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα, καινούργιες ή βελτιωμένες διαδικασίες ή/και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (business models) με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Το εργαστήριο θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το έργο INSPIRE, συμπεριλαμβανόμενων των Key Performance Indicators, του INSPIRE Canvas, των 128 εργαλείων υποστήριξης και των 114 case studies απο όλη την Ευρώπη. Το έργο INSPIRE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα είναι οι:

 • Δρ Γιώργος Τσεκούρας, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CENTRIM (Centre for Change, Entrepreunership and Innovation Management) του Πανεπιστημίου του Brighton στη Μεγάλη Βρετανία και Επικεφαλής της κοινοπραξίας INSPIRE (http://inspire-smes.info),
 •  κ. Γιάννης Γεωργαντέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΙΝΝΟ (http://www.kinno.eu) στην Αθήνα και μέλος της κοινοπραξίας INSPIRE.

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων ιδεών (προϊόντα, διαδικασίες, business models κλπ.) προκειμένου να στηρίξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής τους – είτε αυτό αφορά την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης (start-up), είτε τη μεγέθυνση μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή ακόμη την ανανέωση και επανατοποθέτηση μιας ώριμης επιχείρησης σε μια κορεσμένη αγορά. Το εργαστήριο απευθύνεται επίσης σε συμβούλους επιχειρήσεων και άλλα στελέχη που εμπλέκονται (ή επιθυμούν να εμπλακούν) στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου εδώ το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Έλενα Πουλλή (Τηλ. 22205028, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

Ενημερωτική Ημερίδα και Ημερίδα Δικτύωσης «HORIZON 2020 ENERGY INFO DAYS»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 25 έως 27 Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που αφορούν στον τομέα της Ενέργειας (Secure, Clean and Efficient Energy, ICT, Fuel Cells κτλ.) του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική ημερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας, το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ενέργεια (C-Energy 2020) και η θεματική ομάδα «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network συνδιοργανώνουν σχετική εκδήλωση δικτύωσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως για τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών και εξεύρεση συνεργατών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν στην εκδήλωση δικτύωσης στην ιστοσελίδα: https://energycall2020.b2match.io/.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙδΕΚ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει εφ’ άπαξ χρηματοδότηση €900 για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Λειτουργό Α’ του ΙδΕΚ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους, Εθνικό Σημείο Επαφής του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» για την Ενέργεια και μέλος της θεματικής ομάδας «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network  (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: [email protected]).

Θέμα: Δημόσια Πρόσκληση – Ζητούνται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία της ΕΕ, η Επιτροπή έχει εξαγγείλει Δημόσια Πρόσκληση για την λήψη αιτήσεων από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τις έξυπνες πόλεις, τη θαλάσσια Πολιτική, την Αλιεία, την Υγεία (Καρκίνο) και την Ασφάλεια των τροφίμων. Σκοπός της Πρόσκλησης αυτής είναι να καταρτιστούν 5 Συμβούλια από ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Πλαισίου «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027 ως προς τη χρηματοδότηση έργων και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Το κάθε Συμβούλιο θα διαθέτει μέχρι 15 μέλη, για διάρκεια έως και 18 μηνών, που θα διορίζονται με την προσωπική τους ιδιότητα, θα ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και θα εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Τα μέλη των Συμβουλίων αναμένεται να αφιερώνουν περίπου 15-20 ημέρες ετησίως και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 21 των οριζόντιων κανόνων της Επιτροπής σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Τα EUROCHAMBRES έχουν ζητήσει από το ΚΕΒΕ να προτείνει υποψήφιους εμπειρογνώμονες, τους οποίους θα υποστηρίξουν επίσημα ως κατάλληλους, δίνοντας τους ένα πλεονέκτημα στην αίτησή τους. Ανατρέξτε στα κριτήρια επιλογής στην Ενότητα 4, σελ. 7 της συνημμένης Πρόσκλησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (κατά προτίμηση σε μορφή Europass και όχι μεγαλύτερο των 3 σελίδων) με μια επιστολή κινήτρων (στα αγγλικά) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου, στο [email protected]. Στην επιστολή θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να περιγράψει τα κίνητρα σας γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο Συμβούλιο που σας ενδιαφέρει.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus

Open Fair – Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης για το περιβάλλον

Αν εκπροσωπείτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και ενδιαφέρεστε για χρηματοδοτικά εργαλεία σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, τότε επισκεφτείτε το Open Day Fair με θέμα «Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων για το περιβάλλον».

Σας περιμένουμε την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 στην Είσοδο 2 του Mall of Cyprus, από τις 4μμ μέχρι τις 7μμ για να:

 • Μάθετε για το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία Ορίζοντας 2020,
 • Συμβουλευτείτε το Enterprise Europe Network Cyprus (EEN Cyprus),
 • Ενημερωθείτε για τα Έργα LIFE της Κύπρου τα οποία στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος μας και της υγείας μας,
 • Μιλήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής και να μάθετε αν η ιδέα σας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα LIFE και
 • Μάθετε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία δωροεπιταγή αξίας €150 από το Zenith Travel!

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου LIFE Cyclamen, σε συνεργασία με τη ΓΔ ΕΠΣΑ, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το EEN Cyprus.

Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους χώρους εργασίας»

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στις 22 Μαΐου 2019, στο Ξενοδοχείο Aliathon στη Πάφο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52 ή στείλετε μήνυμα στο [email protected]

Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου «κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις 14 Μαίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενεία στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52 ή στείλετε μήνυμα στο [email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν στις 14 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα».

Στόχος της ημερίδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η έννοια της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα αναλυθούν η Νομοθεσία και οι βασικές «αρχές» για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, παραδείγματα για κρυμμένα κόστη αποβλήτων, εργαλεία για καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων όπως επίσης και η διαδικασία Αδειοδότησης επιχειρήσεων που πρόκειται να ασχοληθούν με τη διαχείριση αποβλήτων.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό στη βάση της κυκλικής οικονομίας, να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται από την ΕΕ και να λύσουν τυχόν απορίες.

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν. Παρακαλείστε όπως δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ακολουθεί Πρόγραμμα και «Δήλωση Συμμετοχής».

Παρακαλούμε όπως η «Δήλωση Συμμετοχής» σταλεί συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus
Για Γενικό Γραμματέα

 

Επιχειρηματική Αποστολή Κυκλικής Οικονομίας στην Μαλαισία και Σιγκαπούρη, 5-12 Ιουνίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy) στις 5-12 Ιουνίου 2019 στην Μαλαισία και Σιγκαπούρη με τον επικεφαλή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Daniel Calleja Crespo.

Στόχος της αποστολής είναι:

 1. Να προωθήσει την κυκλική οικονομία, την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία,
 2. Να βοηθήσει τις πράσινες επιχειρήσεις της ΕΕ και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να δραστηριοποιηθούν διεθνώς εκμεταλλευόμενοι τις πράσινες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία,
 3. Να προωθήσουν τις εταιρικές σχέσεις πράσινων επιχειρήσεων σε στοχευόμενους τομείς, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις συναντήσεων με τοπικούς επιχειρηματίες.

Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε θέματα σχετικά με:

 • Διαχείριση αποβλήτων (πλαστικά, απορρίμματα, κατασκευές, ηλεκτρονικά απόβλητα, στερεά και οικιακά απόβλητα)
 • Αειφόρος χρηματοδότηση
 • Αστικά θέματα
 • Προστασία και Διαχείριση Υδάτων

Συγκεκριμένα, η αποστολή στην Σιγκαπούρη θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Ιουνίου 2019 και θα συμπέσει με την εκδήλωση Ecosperity Week, και το Συνέδριο Innovate4Climate (I4C). Επίσης, θα διεξαχθούν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και τοπικών επιχειρήσεων, για ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνολογίας.

Στις 7 Ιουνίου η επιχειρηματική αποστολή θα ταξιδέψει στην Κουάλα Λουμπούρ όπου προγραμματίζεται συνάντηση με τις δημόσιες αρχές της Μαλαισίας στις 10-11 Ιουνίου 2019 ενώ στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για την κυκλική οικονομία στα πλαίσια του Προγράμματος Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI).

Κόστος συμμετοχής στην αποστολή: Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019 μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.

Για τυχόν απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλ. 22889752, ή [email protected]

 

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ελληνική εταιρεία ζητά συνεργασία

Ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ελέγχου των παρασίτων, ενδιαφέρεται να προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανικές υποδομές χρησιμοποιώντας την μέθοδο θερμικής επεξεργασίας.

Η εταιρεία σχεδιάζει, εφαρμόζει και διατηρεί νέα ή υπάρχουσα ενσωματωμένη διαχείριση συστημάτων για έντομα και τρωκτικά.  Προς το παρόν υποστηρίζει κορυφαίες εταιρείες (ειδικά στην βιομηχανία τροφίμων) σε Ευρώπη, και Ασία, χρησιμοποιώντας διαφορετικές  εξελιγμένες μεθόδους ελέγχου για παράσιτα.

Για καλύτερη πληροφόρηση σας, ακολουθεί η επιχειρηματική πρόταση της ελληνικής εταιρείας.

Οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία παρακαλώ όπως ενημερώσουν την κα Μαρία Κωνσταντίνου , ΚΕΒΕ (Enterprise Europe Network-Cyprus), τηλ. 22 889749 ή ηλεκτρ. διεύθυνση [email protected]

Με εκτίμηση,
Μαρία Κωνσταντίνου
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Δημόσια Διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα – Αφορά: Επιχειρήσεις από τη Βιομηχανία, Συσκευασία, Διανομή και Εμπόριο Τροφίμων

Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων όσον αφορά τη λειτουργία της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (Food Contact Materials) στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης. Ο γενικός στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα FCM λειτουργεί και αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η έρευνα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού FCM. Στην αλυσίδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παραγωγοί πρώτων υλών, διανομείς, εργαστήρια που ειδικεύονται στη συμμόρφωση, μονάδες ομαδικής εστίασης και έμποροι λιανικής πώλησης.

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα περιλαμβάνουν όλες τις συσκευασίες τροφίμων, καθώς και τα μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη, όπως μαχαιροπήρουνα, κύπελλα, πιάτα, μπολ κ.λπ. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν είδη που δεν προορίζονταν αρχικά για επαφή με τρόφιμα, αλλά που εντούτοις προβλέπεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επιπλέον, τα FCM καλύπτουν υλικά που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική μεταποίηση, παρασκευή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων. Για τη δημιουργία FCM μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά διαφορετικά είδη υλικών, όπως πλαστικό, χαρτί, καουτσούκ, μέταλλο και γυαλί, αλλά και συνδετικά (κόλλες), τυπογραφικές μελάνες και επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται στο φινίρισμα των τελικών αντικειμένων, καθώς και σύνθετα υλικά.

Ο κύριος σκοπός της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι να παράσχει μια βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παράγουν FCM σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να κατασκευάζονται με συνέπεια και με υψηλές προδιαγραφές και επίσης:

 • να μη θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, και
 • να μην επιφέρουν μη αποδεκτή μεταβολή της σύνθεσης ή επιδείνωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών — π.χ. γεύση και οσμή του τροφίμου.

Ο Κανονισμός αφορά μόνο την ασφάλεια των FCM ως προς τη μεταφορά χημικών ουσιών στα τρόφιμα από τα FCM. Δεν ορίζει υγειονομικές απαιτήσεις για τα FCM και δεν καλύπτει τα απόβλητα ή τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των FCM, τα οποία αποτελούν αντικείμενο άλλης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο Κανονισμός στοχεύει επίσης να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. την αποφυγή περιορισμών ή δασμών.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας διαβούλευσης που διενεργείται για τη συλλογή απόψεων, και ιδίως τεκμηριωμένων στοιχείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού FCM, εξετάζοντας κατά πόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις  γνωρίζουν τις γενικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα FCM και τι πιστεύουν σχετικά με τη λειτουργία της νομοθεσίας αυτής. Η έρευνα συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία επηρεάζει τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», καλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και να το αποστείλουν μέσω email: bsccyz@ccci.org.cy / stalo@ccci.org.cy ή φαξ. 22661044 ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ στη διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38, 1509 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση
Ζωή Πιερίδου
Βοηθός Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων