ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «KEYS TO JAPAN» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τις Κυπριακές επιχειρήσεις για τον τρέχοντα διαγωνισμό με την ονομασία «KEYS TO JAPAN», ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται μέσω του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (μέλος του δικτύου «Enterprise Europe Network»).

Εάν επιθυμείτε να διαθέσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στην αγορά της Ιαπωνίας, ο διαγωνισμός «KEYS TO JAPAN» προσφέρει σε δύο εταιρείες-νικητές από ένα εξατομικευμένο σχέδιο διείσδυσης στην Ιαπωνική αγορά.

Κάθε σχέδιο έχει αξία €10.000, από το οποίο το 70% του κόστους (€7.000) θα επιχορηγηθεί από το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας και το υπόλοιπο 30% (€3.000) θα πρέπει να το καλύψει η νικήτρια εταιρεία.  

Τα σχέδια διείσδυσης θα ετοιμαστούν από το «Japan Market Expansion Competition» (JMEC) στο Τόκιο, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης στην Ιαπωνία που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ξένων επιχειρήσεων στην Ιαπωνία, ενώ παράλληλα ενισχύει τις επιχειρηματικές δεξιότητες ανώτερων επιχειρηματικών στελεχών.

Επιλέξιμη για υποβολή αίτησης είναι οποιαδήποτε εταιρεία παροχέας υπηρεσιών ή καταναλωτικών προϊόντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εργάζονται σε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες τους και να είναι τουλάχιστον 20 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε την  ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan .

Με εκτίμηση,
Ζωή Πιερίδου
Βοηθός Λειτουργός- Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΒΕ
Enterprise Europe Network Cyprus

7th Hellenic Forum Matchmaking Event, 11 Ιουλίου 2019, Αθήνα

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο, Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), συνδιοργανώνει στις 11 Ιουλίου 2019 στην Αθήνα το 7th Hellenic Forum MatchmakingEventτο οποίο θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 11ης Ιουλίου 2019 (από τις 14:30 – 17:30) στο ερευνητικό κέντρο “Δημόκριτος” στην Αθήνα.

Η εκδήλωση δικτύωσης διοργανώνεται στο πλαίσιο του 7th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation και απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα, σε ενεργούς μεταδιδακτορικούς ερευνητές και σε καινοτόμες ΜΜΕ , οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επιστήμονες με τεράστια εμπειρία που εργάζονται σε παρόμοια πεδία, να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις και ενδεχόμενες συνεργασίες στους τομείς της νανοτεχνολογίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Τα κύρια θέματα της συνάντησης δικτύωσης είναι τα ακόλουθα:

 • Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Νανοτεχνολογία, νανοασφάλεια, νανοϋλικά
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Βιοεπιστήμες
 • Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον
 • Πράσινη κινητικότητα

Η εγγραφή και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019 μέσω του ιστοχώρου: https://7th-hellenic-forum.b2match.io/.

Η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης «7th Hellenic Forum Matchmaking Event», περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/calls (Πρόγραμμα «Participation in International Brokerage Events/B2B-Events/0617»).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας κα Έλενα Πουλλή, στο τηλέφωνο: 22205028 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Πρόσκληση NGI Explorers: Next Generation Internet – Expeditions to the US

Το NGI Explorers αποτελεί το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των κορυφαίων ερευνητών και επινοητών της Ευρώπης σε τεχνολογικές αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος είναι οι ευρωπαίοι ερευνητές και επινοητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και δίκτυα τα οποία θα ενισχύσουν την πιθανότητα επιτυχίας των φιλόδοξων ιδεών τους που σχετίζονται με το Next Generation Internet.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητές και επινοητές στον τομέα του Διαδικτύου (από ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜμΕ και βιομηχανίες) από όλη την Ευρώπη και τις συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα 2020 χώρες που ειδικεύονται/ασχολούνται με τα εξής θέματα:

 • Artificial Intelligence
 • Blockchain
 • Big Data
 • Internet of Things
 • 5G
 • Cyber-security
 • Cloud/Edge computing
 • Interactive Technology
 • Future Hyper-conn activity
 • Human-centric Internet

Στους επιτυχόντες θα προσφερθεί:

● 100% χορηγία για αποστολή 3-6 μηνών στην Αμερική, όπου θα συνεργαστούν με τοπικό συνεργάτη

● δυνατότητα επίλυσης τεχνολογικών προκλήσεων που έχουν καθοριστεί από τους συνεργάτες στις ΗΠΑ

● δωρεάν mentoring

● πρόσβαση στο πιο ισχυρό δίκτυο της Ευρώπης, το Next Generation Internet

Η καταληκτική ημερομηνία για την Πρόσκληση είναι η Τετάρτη 31 Ιουλίου, 2019 στις 12:00 μ.μ. CEST.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Σεμινάριο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Enterprise Europe Network Cyprus διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ακόμη και ταλαντούχους ιδιώτες (crowd) προκειμένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα, καινούργιες ή βελτιωμένες διαδικασίες ή/και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (business models) με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Το εργαστήριο θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το έργο INSPIRE, συμπεριλαμβανόμενων των Key Performance Indicators, του INSPIRE Canvas, των 128 εργαλείων υποστήριξης και των 114 case studies απο όλη την Ευρώπη. Το έργο INSPIRE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα είναι οι:

 • Δρ Γιώργος Τσεκούρας, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CENTRIM (Centre for Change, Entrepreunership and Innovation Management) του Πανεπιστημίου του Brighton στη Μεγάλη Βρετανία και Επικεφαλής της κοινοπραξίας INSPIRE (http://inspire-smes.info),
 •  κ. Γιάννης Γεωργαντέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΙΝΝΟ (http://www.kinno.eu) στην Αθήνα και μέλος της κοινοπραξίας INSPIRE.

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων ιδεών (προϊόντα, διαδικασίες, business models κλπ.) προκειμένου να στηρίξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής τους – είτε αυτό αφορά την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης (start-up), είτε τη μεγέθυνση μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή ακόμη την ανανέωση και επανατοποθέτηση μιας ώριμης επιχείρησης σε μια κορεσμένη αγορά. Το εργαστήριο απευθύνεται επίσης σε συμβούλους επιχειρήσεων και άλλα στελέχη που εμπλέκονται (ή επιθυμούν να εμπλακούν) στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου εδώ το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Έλενα Πουλλή (Τηλ. 22205028, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).

Ενημερωτική Ημερίδα και Ημερίδα Δικτύωσης «HORIZON 2020 ENERGY INFO DAYS»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 25 έως 27 Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που αφορούν στον τομέα της Ενέργειας (Secure, Clean and Efficient Energy, ICT, Fuel Cells κτλ.) του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική ημερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας, το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Ενέργεια (C-Energy 2020) και η θεματική ομάδα «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network συνδιοργανώνουν σχετική εκδήλωση δικτύωσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως για τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών και εξεύρεση συνεργατών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν στην εκδήλωση δικτύωσης στην ιστοσελίδα: https://energycall2020.b2match.io/.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙδΕΚ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει εφ’ άπαξ χρηματοδότηση €900 για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Λειτουργό Α’ του ΙδΕΚ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους, Εθνικό Σημείο Επαφής του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» για την Ενέργεια και μέλος της θεματικής ομάδας «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network  (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: [email protected]).

Θέμα: Δημόσια Πρόσκληση – Ζητούνται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία της ΕΕ, η Επιτροπή έχει εξαγγείλει Δημόσια Πρόσκληση για την λήψη αιτήσεων από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τις έξυπνες πόλεις, τη θαλάσσια Πολιτική, την Αλιεία, την Υγεία (Καρκίνο) και την Ασφάλεια των τροφίμων. Σκοπός της Πρόσκλησης αυτής είναι να καταρτιστούν 5 Συμβούλια από ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Πλαισίου «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027 ως προς τη χρηματοδότηση έργων και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Το κάθε Συμβούλιο θα διαθέτει μέχρι 15 μέλη, για διάρκεια έως και 18 μηνών, που θα διορίζονται με την προσωπική τους ιδιότητα, θα ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και θα εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Τα μέλη των Συμβουλίων αναμένεται να αφιερώνουν περίπου 15-20 ημέρες ετησίως και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 21 των οριζόντιων κανόνων της Επιτροπής σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Τα EUROCHAMBRES έχουν ζητήσει από το ΚΕΒΕ να προτείνει υποψήφιους εμπειρογνώμονες, τους οποίους θα υποστηρίξουν επίσημα ως κατάλληλους, δίνοντας τους ένα πλεονέκτημα στην αίτησή τους. Ανατρέξτε στα κριτήρια επιλογής στην Ενότητα 4, σελ. 7 της συνημμένης Πρόσκλησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (κατά προτίμηση σε μορφή Europass και όχι μεγαλύτερο των 3 σελίδων) με μια επιστολή κινήτρων (στα αγγλικά) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου, στο [email protected]. Στην επιστολή θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να περιγράψει τα κίνητρα σας γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο Συμβούλιο που σας ενδιαφέρει.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus

Open Fair – Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης για το περιβάλλον

Αν εκπροσωπείτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και ενδιαφέρεστε για χρηματοδοτικά εργαλεία σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, τότε επισκεφτείτε το Open Day Fair με θέμα «Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων για το περιβάλλον».

Σας περιμένουμε την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 στην Είσοδο 2 του Mall of Cyprus, από τις 4μμ μέχρι τις 7μμ για να:

 • Μάθετε για το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία Ορίζοντας 2020,
 • Συμβουλευτείτε το Enterprise Europe Network Cyprus (EEN Cyprus),
 • Ενημερωθείτε για τα Έργα LIFE της Κύπρου τα οποία στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος μας και της υγείας μας,
 • Μιλήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής και να μάθετε αν η ιδέα σας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα LIFE και
 • Μάθετε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία δωροεπιταγή αξίας €150 από το Zenith Travel!

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου LIFE Cyclamen, σε συνεργασία με τη ΓΔ ΕΠΣΑ, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το EEN Cyprus.

Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους χώρους εργασίας»

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στις 22 Μαΐου 2019, στο Ξενοδοχείο Aliathon στη Πάφο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52 ή στείλετε μήνυμα στο [email protected]

Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου «κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις 14 Μαίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενεία στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52 ή στείλετε μήνυμα στο [email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν στις 14 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα».

Στόχος της ημερίδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η έννοια της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα αναλυθούν η Νομοθεσία και οι βασικές «αρχές» για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, παραδείγματα για κρυμμένα κόστη αποβλήτων, εργαλεία για καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων όπως επίσης και η διαδικασία Αδειοδότησης επιχειρήσεων που πρόκειται να ασχοληθούν με τη διαχείριση αποβλήτων.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό στη βάση της κυκλικής οικονομίας, να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται από την ΕΕ και να λύσουν τυχόν απορίες.

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν. Παρακαλείστε όπως δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ακολουθεί Πρόγραμμα και «Δήλωση Συμμετοχής».

Παρακαλούμε όπως η «Δήλωση Συμμετοχής» σταλεί συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Cyprus
Για Γενικό Γραμματέα