Για επικοινωνία με το Enterprise Europe Network Cyprus μπορείτε να χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eencyprus.org.cy