Για επικοινωνία με το Enterprise Europe Network Cyprus μπορείτε να χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]