Ερωτηματολόγιο για εντοπισμό προκλήσεων και προβλημάτων σχετικά με τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε.

Σας πληροφορούμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης διεξάγει έρευνα με στόχο να λάβει τις

απόψεις των κυπριακών φορέων για τη συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να λάβει τις

εισηγήσεις τους για βελτίωση.

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.