Επιχειρηματική Αποστολή από Ιταλία

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης και Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον κλάδο της Υγείας: «Καινοτομία και Βιωσιμότητα στο τομέα της Υγείας, προκλήσεις στη μεταπανδημική εποχή»

Με αφορμή την Επιχειρηματική Αποστολή από την Ιταλία, το Ιταλοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Κύπρο σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Ιταλίας και την στήριξη του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης στις 25 Οκτωβρίου (10:30 π.μ).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με καταξιωμένους ειδικούς επαγγελματίες στον κλάδο της Υγείας με στόχο οι Κυπριακές επιχειρήσεις να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τεχνολογικές λύσεις στους τομείς της Φαρμακευτικής, Κοσμετολογίας, Ιατρικού και Υγειονομικού Εξοπλισμού.

Με το τέλος της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις με τις Ιταλικές εταιρείες που θα είναι μέλη της Ιταλικής Επιχειρηματικής Αποστολής και θα παραστούν στην εκδήλωση.

Η όλη εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης ή/και να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής, παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/10/2022.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889769/52/49.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Σεπτεμβρίου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Για να δείτε την Έκδοση Σεπτεμβρίου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Δημόσια Διαβούλευση (Έρευνα) της ΕΕ Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την θέσπιση πλαισίου για βιώσιμα συστήματα τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο».

Η εν λόγω έρευνα στοχεύει στο να συγκεντρωθούν οι απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την επικείμενη πρωτοβουλία πολιτικής.

Το πλαίσιο θα είναι ένας οριζόντιος νόμος-πλαίσιο που θα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για πράσινη μετάβαση και στη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ γίνονται ολοένα και πιο βιώσιμα. Επιπλέον, το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:

 • την επισήμανση της βιωσιμότητας στα τρόφιμα
 • τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων
 • τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές να κάνουν βιώσιμες επιλογές τροφίμων
 • τα νέα συστήματα διακυβέρνησης για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών.

Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων έως τους λιανεμπόρους, να λάβουν μέρος σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους ΕΔΩ.

Παρακαλούμε όπως κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, στην πρώτη ερώτηση, εισαγάγετε τον 7ψήφιο αναγνωριστικό αριθμό που κατέχει το ΚΕΒΕ ως μέλος του EEN, και είναι ο CY00411.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα έρευνα θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από τον ανάδοχο της παρούσας μελέτης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Υποβολή σχολίων για το προτεινόμενο Πρόγραμμα του ΙΔΕΚ “Διδακτορικό στην Βιομηχανία”

Η νέα Βιομηχανική Στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για τη διττή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και στην ψηφιακή πρωτοπορία καθώς επίσης στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, η δρομολόγηση αυτής της στρατηγικής συνέπεσε με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Για την αντιμετώπιση αυτών των πολλαπλών προκλήσεων και δυσκολιών χρειάζεται να αναληφθούν διάφορες πρωτοβουλίες. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών που διευκολύνει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ της ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας και του βιομηχανικού κόσμου για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την βελτίωση προϊόντων.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προτίθεται να προχωρήσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ανακοινώνοντας το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία». Στόχος είναι η χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα και εργοδοτείται από επιχείρηση στη Κύπρο.

Για το σχεδιασμό του Προγράμματος, το ΙδΕΚ έλαβε υπόψη παραδείγματα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων χωρών καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος.

Ακολουθεί παρουσίαση του προτεινόμενου Προγράμματος με τα κύρια χαρακτηριστικά.

Το ΚΕΒΕ καλεί την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να παραθέσει σχόλια ή εισηγήσεις επί του προτεινόμενου Προγράμματος απαντώντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται ΕΔΩ μέχρι και τις 3/10/2022 και ώρα 8 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλ. 22205000 και email: [email protected]

Παρουσίαση: File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), έχει ανακοινώσει την έγκριση του πολύ αναμενόμενου Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα €20 εκ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων που θα καθοριστεί με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ τις προσεχείς εβδομάδες.

Βρείτε την ανακοίνωση του Σχεδίου καθώς και τον οδηγό πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Απευθύνεται σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην αγορά της Ιαπωνίας

Το EU-JAPAN CENTRE μέσω του προγράμματος στήριξης EUfood2japan καλεί Ευρωπαίους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που αναζητούν συνεργάτες (εισαγωγείς/αντιπροσώπους) στην Ιαπωνική αγορά, να υποβάλουν αίτηση για προώθηση των προϊόντων τους.

Η προώθηση γίνεται μέσω της δημιουργίας εταιρικού προφίλ στη πλατφόρμα EUfood2japan, που στόχο έχει να συνδέσει Ιάπωνες εισαγωγείς και αγοραστές με Ευρωπαίους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Οι εταιρείες που πρόκειται να αιτηθούν πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό βιολογικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για:

 • προώθηση της εταιρείας τους στην Ιαπωνία
 • ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας τους
 • μετάφραση του προφίλ τους στα Ιαπωνικά

Αιτήσεις μπορούν να γίνουν για συγκεκριμένες κατηγορίες οργανικών προϊόντων όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, μέλι, τυριά, δημητριακά και άλλα πολλά. Πατήστε ΕΔΩ
για να δείτε τον εκτενή κατάλογο με όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

 1. να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, πατώντας ΕΔΩ,
 2. να συμπεριλάβουν επαγγελματικές φωτογραφίες των εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους,
 3. να συμπεριλάβουν φωτογραφίες του προϊόντος και της ετικέτας σε ουδέτερο φόντο,
 4. να υποβάλουν περιγραφή για την εταιρεία και τα προϊόντα τους στα αγγλικά

Επισυνάπτεται οδηγός με καλές πρακτικές για την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης.

Circular EUfood2japanPDF - Wikipedia

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ”Επιτυχής Πρόσβαση στη Γαλλική Αγορά Τροφίμων”

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων στο διαδικτυακό σεμινάριο ”Επιτυχής Πρόσβαση στη Γαλλική Αγορά Τροφίμων” στις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 -18:30 (ώρα Κύπρου).

Το διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την τομεακή ομάδα Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network για τους συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) “Business Meetings Food Paris” στην Έκθεση SIAL που πραγματοποιείται στο Παρίσι 15-21 Οκτωβρίου 2022 αλλά και για εταιρείες του αγροδιατροφικού κλάδου που ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στη γαλλική αγορά τροφίμων. 

Η γαλλική αγορά είναι πολύ ελκυστική αφενός γιατί είναι μια διεθνής αγορά αφετέρου λόγω της στρατηγικής θέσης της ως παγκόσμιο σταυροδρόμι και πύλη προς ολόκληρο τον κόσμο. Είναι όμως επίσης μια σύνθετη αγορά, με τους κώδικες, τους κανόνες και τις παγίδες της. Αν τις γνωρίζετε, τότε είστε σε καλό δρόμο για να πετύχετε.

Τι θα μάθετε;

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε χρήσιμες γνώσεις για τα γαλλική λιανική βιομηχανία τροφίμων. Θα σας παρέχουν, επίσης, μια συνολική εικόνα του κόσμου των Γάλλων αγοραστών, όπως:

 • Εργαλεία & μεθοδολογίες προσέγγισης και διαπραγμάτευσης
 • Παροχή χρήσιμων συμβουλών
 • Βασικοί παράγοντες και αριθμοί για την κατανόηση της αγοράς
 • Διαπολιτισμικά στοιχεία δηλαδή πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τη Γαλλία και τους κατοίκους της
 • Ποιοι είναι οι αγοραστές με επισκόπηση των διαφορετικών κατηγοριών και των ιδιαιτεροτήτων
 • Εισιτήριο εισόδου στη γαλλική αγορά μέσω ανάπτυξης ενός ρεαλιστικού σχεδίου αναζήτησης
 • Το προφίλ των αγοραστών
 • Πώς να εντοπίσετε και να προσεγγίσετε τους αγοραστές: στρατηγικές και πηγές αναγνώρισης
 • Διαπραγμάτευση & παρακολούθηση

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική!
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής ΕΔΩ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν μέσω του Helpdesk δέουσας επιμέλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταργήσει τις περισσότερες από τις οικονομικές και τις χρηματοοικονομικές της κυρώσεις κατά του Ιράν μετά την εφαρμογή του Joint Comprehensive Plan of Action (JPCoA). Επομένως, σχεδόν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες επιτρέπονται μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση του νόμιμου εμπορίου με το Ιράν, υποστηρίζοντας εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες και συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Το Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran, είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που παρέχει δωρεάν έλεγχο δέουσας επιμέλειας σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά έργα στο Ιράν. Οι εκθέσεις δέουσας επιμέλειας, επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της ΕΕ να μειώσουν σημαντικά το κόστος συναλλαγής τους εξαλείφοντας τους κινδύνους και καθησυχάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχοντας ισχυρούς λόγους για τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Προσφέρεται από την Επιτροπή για να ενθαρρύνει τις ΜμΕ που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Ιράν, να το πράξουν με πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και στο πλαίσιο του ΚΠΔΑ.

Το Helpdesk παρέχει δωρεάν εξατομικευμένη διαβούλευση. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία τις φέρνει σε επαφή με δικηγόρους και κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις. Το Helpdesk, ενημερώνει τις ΜμΕ σχετικά με τη συμμόρφωση της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις. Επίσης, το Helpdesk προσφέρει πληροφοριακό υλικό σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στον τομέα των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και δημοσιεύει τακτικό ενημερωτικό δελτίο με τις πρόσφατες εξελίξεις σε αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς στο Ιράν που έχουν καλές προοπτικές για τις ΜμΕ της ΕΕ.  Επιπλέον, παρέχει νέα για τις πιο σημαντικές εξελίξεις. Τέλος, το Helpdesk διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια που καλύπτουν τις κυρώσεις της ΕΕ και άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη δέουσα επιμέλεια για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Ιράν.

Το Helpdesk συνεργάζεται με το Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), ένα μηχανισμό που παρέχει η ΕΕ για την υποστήριξη των ΜμΕ. Επίσης, συνεργάζεται με διπλωματικές αποστολές, εμπορικά επιμελητήρια και οργανισμούς προώθησης των εξαγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Nordic Organic Food Fair & Eco Life Scandinavia

Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνει την Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «NOFF & ELS Matchmaking 2022», εντός της Διεθνούς Έκθεσης Nordic Organic Food Fair & Eco Life Scandinavia που θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας 16 – 17 Νοεμβρίου. (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 11/11/2022).

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως μέλος του ΕΕΝ, προσκαλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την Εκδήλωση καθότι είναι το κατάλληλο μέρος συνάντησης για αγοραστές και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιώσιμης και βιολογικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, η Εκδήλωση του ΕΕΝ παρέχει τη δυνατότητα προκαθορισμένων συναντήσεων με διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές των ακόλουθων βιώσιμων και βιολογικών προϊόντων:
• Τρόφιμα
• Ποτά
• Οικολογικά προϊόντα σπιτιού
• Καλλυντικά
• Φυσικά προϊόντα υγείας
Για εγγραφή στην Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων του ΕΕΝ και περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Για να εισέλθετε στην Διεθνή Έκθεση είναι απαραίτητη η προεγγραφή για την εξασφάλιση δωρεάν πάσου εισόδου. Για προεγγραφή πατήστε ΕΔΩ.

Να σημειωθεί ότι η Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «NOFF & ELS Matchmaking 2022» λόγω του ότι στοχεύει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό αγοραστών, τόσο Σουηδών όσο και ξένων, προσφέρει ένα Πρόγραμμα Επιχορήγησης. Περισσότερες πληροφορίες για τα ωφελήματα αυτά μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Αυγούστου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Για να δείτε την Έκδοση Αυγούστου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.