Δημόσια Διαβούλευση (Έρευνα) – Δραστηριότητες οικολογικού σχεδιασμού για τους διακομιστές (server) των επιχειρήσεων και τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων – «ΑΠΚ» ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ (13)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ευκαιρίες Επιχειρηματικής Συνεργασίας με Κινέζικες Επιχειρήσεις

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Έρευνα για τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από τη νομοθεσία για τα χημικά σε σχέση με τις δραστηριότητές τους με σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ.

Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται και αποσταλεί στο ΚΕΒΕ (Enterprise Europe Network) μέσω φαξ 22661044 ή μέσω email [email protected] το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2016.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων – ΔΜ 173 & Τ 599 & Τ 600 & Τ 601 & Τ 602

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων – ΑΠ(574) & ΕΚΤ(2) & Τ(603)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων – «ΑΠΚ» ΣΥΡΙΑ (25) & «ΑΠΚ» Β. ΚΟΡΕΑ (16)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων – «ΑΝΤ» (369) & «ΔΑΝ» (12) & ΔΠΟ (63)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.