Νέος κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα

Το 2015, η ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην αλυσίδα τροφίμων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου που συνδέονται με την παρουσία Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στο γάλα και σε άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Η τετραϋδροκανναβινόλη, είναι το σπουδαιότερο συστατικό του φυτού της κάνναβης Cannabis sativa. Η Ευρωπαϊκή Αρχή έχει καθορίσει δόση αναφοράς οξείας έκθεσης ίση με 1 μg Δ9-THC/kg σωματικού βάρους.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή δημοσίευσε επιστημονική έκθεση για την αξιολόγηση της οξείας έκθεσης του ανθρώπου στη Δ9-THC. Σε ορισμένες εκτιμήσεις σημειώθηκε υπέρβαση της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης του 1μg/kg σωματικού βάρους, συνιστώντας δυνητικό κίνδυνο για την υγεία. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα στους σπόρους κάνναβης και στα παράγωγα προϊόντα τους, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισμό τροποποιώντας αναλόγως τον υφιστάμενο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006. Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1393 σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του.

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες, προβλέφθηκε εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου εφαρμοστούν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα και μεταβατική περίοδος για τα τρόφιμα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού. Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον Κανονισμό: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Ιουλίου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό.
Για να δείτε την Έκδοση Ιουλίου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

 

Ενεργειακή ανανέωση της Κύπρου

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο REPowerEU, ως απάντηση στις δυσχέρειες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το σχέδιο REPowerEU αφορά το μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης, ο οποίος επείγει λόγω ανάγκης τερματισμού της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο REPowerEU μπορούν να ανταποκριθούν στο φιλόδοξο αυτό στόχο, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και της επιταχυνόμενης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις κατοικίες, στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ο πράσινος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ασφάλεια, την κλιματική σταθερότητα και τη βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης και θα την θέσει σε πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ως ο βασικός πυλώνας του σχεδίου REPowerEU, στηρίζει τον συντονισμένο σχεδιασμό και χρηματοδοτεί εθνικές και διασυνοριακές υποδομές, όπως επίσης και ενεργειακά έργα και μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων του Ινστιτούτου Κύπρου διοργάνωσαν στις 5 Ιουλίου 2022 διαδικτυακή εκδήλωση για την ενεργειακή ανανέωση της Κύπρου.

Κύριος στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό ενεργειακό τομέα, προκειμένου να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκριθείσες και τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και να δοθούν απαντήσεις στους προβληματισμούς των φορέων για την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα.

Όσοι δεν έτυχε να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και επιθυμούν, έχουν την ευκαιρία τώρα μέσω του βίντεο που έχει αναρτήσει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο στο κανάλι YouTube. Πατήστε ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα «REPowerEU: κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια», θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ. Πατήστε ΕΔΩ.

Αναζήτηση νέων επιτυχημένων επιχειρηματιών Πρωτοβουλία του SMEunited

Με αφορμή τη εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Grow), ανακοινώνει την εκστρατεία με όνομα “Secrets of Success 2022-2023: 33 Under 33” που σκοπό έχει τον εορτασμό και την προώθηση των νέων επιχειρηματιών.

Στόχος αυτής της εκστρατείας είναι ο εντοπισμός πολύ υποσχόμενων επιχειρηματιών και η δημοσίευσή τους στο διαφημιστικό φυλλάδιο με όνομα «Secrets of Success» που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2023 από την ΕΕ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο «Secrets of Success» είναι μια έκδοση που κυκλοφορεί κάθε χρόνο, με στόχο τον εορτασμό της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη και την ανάδειξη της ποικιλομορφίας των επιχειρήσεων και του ταλέντου των ανθρώπων πίσω από αυτές.

Επιπρόσθετα, στην Συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (EU SME Assembly) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022 στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας ΜμΕ, θα υπάρχει μια ενότητα που θα είναι αφιερωμένη στην προώθησή αυτών των επιχειρηματιών.

Ο διεθνής οργανισμός SMEunited, παλαιότερα γνωστός ως UEAPME, θέλοντας να υποστηρίξει την εκστρατεία της ΕΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να εντοπίσει νέους επιχειρηματίες. Το ΚΕΒΕ ως μέλος του SMEunited, καλεί όσους επιχειρηματίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:
• Ο υποψήφιος και η εταιρεία που εκπροσωπεί να μεταφέρουν ένα ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό μήνυμα για την νεανική επιχειρηματικότητα (δηλ. ότι υπάρχουν προοπτικές).
• Ο υποψήφιος να είναι κάτω των 33 ετών και
• Να είναι Συνιδρυτής ή Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
• Η εταιρεία του να είναι φερέγγυα και να έχει εντάξει κοινωνικές δράσεις στις επιχειρηματικές της πρακτικές.
• Να διασφαλίζεται η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη πρωτοβουλία, θα πρέπει να στείλουν στα Αγγλικά το λόγο για τον οποίο έχουν αποφασίσει να κάνουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο email: [email protected] Η επιλογή θα γίνει από τον SMEunited.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 22889706.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Μενέλαος Ξενοφώντος
Λειτουργός
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας
Enterprise Europe Network Κύπρου

Startups4Peace – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΝΤΑ

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο «Καινοτόμος επιχειρηματικότητα» ξεκίνησε, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Φινλανδίας, το πρόγραμμα Startups4Peace ή Su4P (Νεοσύστατες εταιρείες για την Ειρήνη).

Το πρόγραμμα αυτό στόχο του έχει να ενθαρρύνει καινοτόμους επιχειρηματίες που έχουν καινούριες επιχειρηματικές ιδέες και διακοινοτικό όραμα στην Κύπρο να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν εγγύτερες επαφές μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα τύχουν υποστήριξης προκειμένου να αναπτύξουν και να υποβάλουν σε έλεγχο αγοράς τις επιχειρηματικές ιδέες τους, αφού περάσουν με επιτυχία μια σειρά από δοκιμασίες και κερδίσουν στη μάχη σώμα με σώμα. Το τελικό βραβείο για τις τρεις [3] νικήτριες ομάδες θα είναι η συμμετοχή στο SLUSH, την κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο έκθεση για νεοσύστατες εταιρείες (start-ups) στο Ελσίνκι της Φινλανδίας τον Νοέμβριο του 2022.

Το Su4P είναι ένας διαγωνισμός και πρόγραμμα μικρο-επιτάχυνσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Πρεσβεία της Φινλανδίας εντός του πλαισίου του σχεδίου της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας που υλοποιείται από τη NI-CO. Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας CYENS Centre of Excellence, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι μεταξύ 4 Ιουλίου και 19 Αυγούστου 2022.

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια, τις κατευθυντήριες γραμμές και τη φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.startups4peace.eu/. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Πηγή: SU4P 2022 Press Release GR pdf1

Σχέδιο χορηγιών €40 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Βρείτε εδώ τον Οδηγό

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C2.1I1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €40 εκ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων εκτός όσων εμπίπτουν στην λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται επίσης επενδύσεις από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι είτε ως Αγαθοεργή Ιδρύματα, είτε ως Μοναστηριακές / Εκκλησιαστικές / Άλλες Θρησκευτικές Αρχές (για επενδύσεις σε χώρους διαμονής μοναχών).

Τονίζεται ότι, προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01), ΔΕΝ δικαιούνται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit). Το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα εντός των επόμενων ημερών.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει σε ημερομηνία που θα δημοσιευθεί με νέα ανακοίνωση του ΥΕΕΒ, η οποία θα εκδοθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2022. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς, από τις 22/3/2022, στα τηλέφωνα 22867335/ 22867208/ 22867191/ 22867297/ 22867257 / 25819150 / 22867216 / 22867206 / 22867202 / 22867146 / 22867242 / 22867180 / 22867148.
Email Επικοινωνίας: [email protected]

Πηγή: https://bit.ly/3O6YpVl

Διαδικτυακή Παρουσίαση του Προγράμματος European Innovation Council (EIC)

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΙΔΕΚ παρουσίασαν διαδικτυακά στις 8/7/2021, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε «Ορίζοντας Ευρώπη», το Πρόγραμμα European Innovation Council (EIC), και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network. Βασικός στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν η πρώτη γνωριμία των επιχειρήσεων με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις εταιρίες και τις δωρεάν εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται.

Σειρά Παρουσιάσεων:

  1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου, Μαρίνος Φωτιάδης (ΙδΕΚ)
  2. European Innovation Council (EIC) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, Χαράλαμπος Παπατρύφωνος (ΙδΕΚ)
  3. Enterprise Europe Network, Στάλω Δημοσθένους (ΚΕΒΕ)

Παρουσιάσεις των Σχεδίων Χορηγιών της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021- 2027

Το πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτυπώθηκε από το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε το Σεμινάριο που πραγματοποίησε χθες, 28/6/2021, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Νέων Κύπρου (JCI Cyprus) και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με θέμα «Παρουσίαση των Σχεδίων Χορηγιών της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021- 2027». Για τυχόν απορίες και περαιτέρω πληροφορίες για θέματα χρηματοδότησης, το ΕΕΝ Κύπρου είναι στη διάθεσή σας, στα τηλέφωνα 22889752/69 ή στέλνοντας μήνυμα στο [email protected]

Σειρά Παρουσιάσεων:

  1. Στην πρώτη γραμμή για στήριξη της επιχειρηματικότητας, Κας. Νατάσας Πηλείδου, Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027, Σχέδια χορηγιών Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Χρίστου Φωτιάδη, Διευθυντή Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
  3. Σχέδιο χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Βίκυ Τσαγγαρίδου Χατζηπαύλου, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’ Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Παρουσιάσεις του Διαδικτυακό Σεμιναρίου – Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Ιουνίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52/69 ή στέλνοντας μήνυμα στο [email protected]

Σειρά Παρουσιάσεων:

  1. Κανονισμός REACH – Καταχώριση και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Δρ Μαρία Ορφανού, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  2. Απαιτούμενα έντυπα / Έλεγχοι ΤΕΕ, Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  3. Κανονισμός CLP – Επισήμανση και Kοινοποίηση στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Πύλη του ECHA, Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
  4. Ανακαλύψτε νέες αγορές/ συνεργάτες μέσω του ΕΕΝ, Στάλω Δημοσθένους, ΚΕΒΕ, ΕΕΝ Κύπρου

Προσεχείς Eκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης (EEN Brokerage Events)

Οι εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Enterprise Europe Network με στοχό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο διατηρεί βάση δεδομένων, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδηλώσεις. Τα μέλη του Δίκτυο ΕΕΝ στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων παρέχουν δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες για να διευκολύνουν την διοργάνωση διμερών συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων φορέων.

Η συμμετοχή στις εν λόγω εκδηλώσεις είναι συνήθως δωρεάν, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προεγγραφή. Η κάθε εκδήλωση στοχεύει σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα γι’ αυτό έχει το δικό της ιστότοπο (πλατφόρμα) για την εγγραφή συμμετοχής, δημιουργία επιχειρηματικού προφίλ και επιλογή συναντήσεων.

Ακολουθεί ανανεωμένος κατάλογος με επιλεγμένες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Επιλέξετε το ΚΕΒΕ, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI) ως το τοπικό γραφείο υποστήριξης, “local support office’’.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22889752 ή 22889769.

Ημερομηνία Brokerage Event Προθεσμία Εγγραφής
14 -29 Απριλίου 2021 Virtual Matchmaking: Re-Engineering the Manufacturing & Retail sectors for the New Norm

Αφορά εταιρείες λιανικής πώλησης, μεταποίησης και τεχνολογίας που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με εμπειρογνώμονες, δημόσιους φορείς, παρόχους υπηρεσιών και ακαδημαϊκούς για να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν με σκοπό την ανάκαμψη, την αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τον εντοπισμό νέων αγορών.

29 Απριλίου 2021
03 – 12 Μαΐου 2021 Connect Day 2021: Matching Start-ups with Corporates and Investors

Ενδιαφέρει εταιρείες που αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμες ιδέες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (pre-seed and seed stage).

30 Απριλίου 2021
10-12 Μαΐου 2021 b2b (“SoftWareDays”,21) #future of digital business

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες και ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης που αναζητούν τεχνολογικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.

5 Μαΐου 2021
25 Μαΐου 2021 ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day

Ενδιαφέρει σχεδιαστές προγραμμάτων πληροφορικής ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πάροχους υπηρεσιών, διανομείς και τελικούς χρήστες που σχετίζονται με προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

16 Μαΐου 2021
9 Ιουνίου 2021 Food eirEEN Virtual Meet the Buyer & Matchmaking Event 2021

Ενδιαφέρει επιχειρήσεις (παραγωγούς, εισαγωγείς/διανομείς) του κλάδου Τροφίμων & Ποτών

2 Ιουνίου 2021