Ενημερωτική Ημερίδα ΙδΕΚ – Παρουσίαση Προγραμμάτων Εργασίας 2023 – 2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα διοργανώσει Ενημερωτική Ημερίδα που αφορά την Παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας 2023 – 2024 του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε., «Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023, στις 8:45 – 17:00 στο Κτήμα Κουσιουμή, στη Λευκωσία. Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι η Αγγλική.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των Πολυτομεακών Προτεραιοτήτων του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των «Αποστολών» και των «Ευρωπαϊκών Συμπράξεων». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα υπάρχει επίσης δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων και γνωριμίας με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους / όλες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους και τον τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού τους (π.χ. ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κτλ.).

Η Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στην εκδήλωση είναι η 12η Ιανουαρίου 2023. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ. Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected].

«Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Σύντομο ερωτηματολόγιο για την προσαρμογή του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις ανάγκες των κυπριακών ΜμΕ

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), εταίροι στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), πραγματοποιούν σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κύπρου.

Οι συνεχείς οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους.

Σε συνέχεια του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την “Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2022 στο κτήριο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, προγραμματίζεται το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΕΝ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21/02/2023, στη Λεμεσό.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των κυπριακών ΜμΕ σε ότι αφορά την ομαλή πράσινη μετάβαση και αειφόρο ανάπτυξη τους. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία μπορεί να προσφέρει το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, αφορούν τα πιο κάτω θέματα:

  ΘΕΜΑ
1 Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

Πρακτικές και μοντέλα για σωστή διαχείριση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων.

 

2 Περιβαλλοντική Διαχείριση ΜμΕ

Πρακτικές αξιολόγησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλούν οι διεργασίες των ΜμΕ.

3 Κυκλική οικονομία στις ΜμΕ

Επεξήγηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και πως αυτές μπορούν να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις.

4 Βιώσιμες προμήθειες και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα στις ΜμΕ

Αξιολόγηση και σχεδιασμός της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.

5 Ανθεκτικότητα και προσαρμογή ΜμΕ στην κλιματική αλλαγή

Κατανόηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και πρακτικές προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων

6 Βιώσιμη χρηματοδότηση ΜμΕ

Εξοικείωση με την στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης, που έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό των αγορών και τη συμπερίληψη κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Για να μας πείτε πιο από τα πιο πάνω θέματα θα ενδιέφερε περισσότερο τον οργανισμό σας όπως και τις ώρες μεταξύ των οποίων θα προτιμούσατε να εκπαιδευτείτε, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τα σεμινάρια συγχρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PEDIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου PEDIA για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.

Στη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές ενεργειακών αναβαθμίσεων σε συνολικά 25 υφιστάμενα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στα επιλεγμένα σχολικά κτίρια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων:

 • Θερμομόνωση οροφών και τοιχοποιίας,
 • Αντικατάσταση παραθύρων,
 • Αντικατάσταση φωτισμού με λαμπτήρες LED,
 • Εφαρμογή λύσεων βασισμένων στην φύση – Φυτεύσεις
 • Συντήρηση ή/και επιδιόρθωση συστημάτων εξαερισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει προχωρήσει σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των πρώτων 3 σχολείων που έχουν επιλεγεί μέσω του έργου PEDIA. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τα:

 1. ΣΤ’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
 2. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου
 3. Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή/και τυχόν ερωτήματα/διευκρινίσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement μέχρι τις 06/02/2023.

 

Το έργο PEDIA (Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools – Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) αποσκοπεί στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων της Κύπρου σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας [ΚΣΜΚΕ]. Αυτό, διαμέσου της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης που ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της διεπιστημονικής επιτροπής προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, για βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στις σχολικές αίθουσες.

Περισσότερα για το έργο PEDIA θα βρείτε εδώ.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες – “Ορίζοντας Ευρώπη”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις των Προγραμμάτων Εργασίας 2023 -2024, Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” και Cluster 4 – Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Όσον αφορά το Cluster 2, θα διοργανωθούν οι ακόλουθες σχετικές εκδηλώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής:

 • Cluster 2: κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα 22 205036, [email protected]

Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε ένα νέο Πολυετές Σχέδιο Εργασίας της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030.

Τα 27 κράτη μέλη σκιαγράφησαν με αυτόν τον τρόπο πέντε τομείς προτεραιότητας για τον τουριστικό τομέα που έχει πληγεί σοβαρά τόσο από τον COVID- 19 και τον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Οι πέντε τομείς προτεραιότητας είναι:

 1. Ενεργοποίηση του πλαισίου πολιτικής και της διακυβέρνησης
 2. Πράσινη μετάβαση
 3. Ψηφιακή μετάβαση
 4. Ανθεκτικότητα και ένταξη
 5. Δεξιότητες και υποστήριξη για μετάβαση.

Στους τομείς προτεραιότητας, καθορίζονται εθελοντικές δράσεις και στόχοι για τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο τουριστικό οικοσύστημα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα πατώντας ΕΔΩ

Έντυπο αίτησης Export Helpdesk 2023 για Εξαγωγείς κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αιτηθούν στην Υπηρεσία Export Helpdesk (EHD) για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στο εξωτερικό, θα πρέπει να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους μέχρι 31/01/2023.

Η Υπηρεσία Export Helpdesk λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για περαιτέρω διείσδυση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού. Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στην πιο στοχευμένη προώθηση των εγχώριων εξαγωγών μέσω των επαφών που πραγματοποιούν με εισαγωγείς τα 16 Εμπορικά Κέντρα του Υπουργείου τα οποία καλύπτουν σήμερα 44 χώρες.

Συγκεκριμένα, το Export Helpdesk καλύπτει τις ακόλουθες χώρες:

 1. Αθήνα (καλύπτει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία)
 2. Βαρσοβία (καλύπτει Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία)
 3. Βερολίνο (καλύπτει Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία)
 4. Βηρυτός (καλύπτει Λίβανο, Συρία)
 5. Βιέννη (καλύπτει Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κροατία)
 6. Κάιρο (καλύπτει Αίγυπτο, Ιορδανία)
 7. Λονδίνο (καλύπτει Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία)
 8. Νέο Δελχί (Καλύπτει Ινδία)
 9. Μόσχα (καλύπτει Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν)
 10. Ντουμπάι (καλύπτει Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ)
 11. Νέα Υόρκη (καλύπτει ΗΠΑ, Καναδά)
 12. Παρίσι (καλύπτει Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία)
 13. Πεκίνο (καλύπτει Κίνα)
 14. Τελ Αβίβ (καλύπτει Ισραήλ, Παλαιστίνη)
 15. Τεχεράνη (καλύπτει Ιράν, Πακιστάν)
 16. Τόκιο (Καλύπτει Ιαπωνία)

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πριν αποταθούν στο Export Helpdesk συνίσταται να προβούν σε προκαταρτική μελέτη όσον αφορά τις προοπτικές εξαγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε σχέση με την ετοιμότητα τους για εξαγωγή.

Για χώρες που δεν καλύπτονται από τα Εμπορικά Κέντρα (ΕΚ) οι λειτουργοί του EHD αποστέλλουν στοιχεία δυνητικών εισαγωγέων για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες για ορισμένες χώρες που καλύπτονται από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο Εμπορικός μας Σύμβουλος στην Κίνα ζητά από τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στη χώρα αυτή όπως διαθέτουν το προφίλ για την εταιρεία και τα προϊόντα τους στα Κινέζικα και όπως αποστείλουν δείγματα στο EΚ για να τα προωθήσει σε δυνητικούς εισαγωγείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες κυπριακές εταιρείες μπορούν να αποταθούν στο Export Helpdesk στο τηλέφωνο 22867118/209/155, να συμπληρώσουν τα πιο κάτω έντυπα και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις: [email protected], [email protected] και [email protected].

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία θα παρέχουν στους συμμετέχοντες συνολική ενημέρωση για τη δραστηριοποίησή τους σε ξένες αγορές. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επιλέξετε τις χώρες που σας ενδιαφέρουν και να ενημερώσετε τους υπεύθυνους λειτουργούς στις πιο πάνω διευθύνσεις.

 • Ηνωμένες Πολιτείες
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Γερμανία
 • Ισραήλ
 • Ιαπωνία
 • Κίνα

Tο Έντυπο της Αίτησης θα το βρείτε ΕΔΩ και την Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ.

Περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων νόμου Ν.155(Ι) 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, εταίρος του ΚΕΒΕ στο Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), έχει ετοιμάσει το ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα για τις κύριες πρόνοιες του Περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων νόμου Ν.155(Ι) 2020 (και τροποποιητικοί Ν.142 (Ι)/2006, Ν.30(Ι)/2009, Ν.210 (Ι) 2012 και Ν.15(Ι) 2017), στα πλαίσια εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ και την Οδηγία 2018/844/ΕΕ που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – Έκδοση Νοεμβρίου 2022 – «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Ευκαιρίες Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» με επιλεγμένες επιχειρηματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Για να δείτε την Έκδοση Νοεμβρίου 2022, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L282 ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2022, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1998 της Επιτροπής. Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Ο πιο πάνω Κανονισμός αντικαθιστά το Παράρτημα Ι του βασικού Κανονισμού 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και αποτελεί το Δασμολόγιο του 2023, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργανώνουν παρουσίαση για τον νόμο:

«Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021».

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει ψηφιστεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στους τομείς των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο νόμος επηρεάζει σχεδόν όλα τα τρόφιμα, επεξεργασμένα ή μη και καθορίζει ποιες πρακτικές πλέον θεωρούνται αθέμιτες και ως αυτού, απαγορεύονται. Μεταξύ των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι και η περίοδος πληρωμής μεταξύ εμπορευόμενων που δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 μέρες για αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 μέρες για άλλα (μη αλλοιώσιμα) γεωργικά προϊόντα.

Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός εφόσον επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς για αυτό και η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Η παρουσίαση είναι Δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ στο ΕΒΕ Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.