Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Enterprise Europe Network Κύπρου, ενός δικτύου που παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Το Enterprise Europe Network Κύπρου έχει ως αποστολή του τη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση των εγχώριων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές, μέσα από την επένδυση στην επιχειρηματικότητα, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Το Enterprise Europe Network Κύπρου είναι η κυπριακή κοινοπραξία, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network και αποτελείται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως συντονιστή, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.