Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, ως μέλος του Enterprise Europe Network, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Τομέα. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας εστιάζει στο οικοσύστημα των κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των κτιρίων και των υποδομών, που καλύπτουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, την ανακαίνιση και την κατεδάφιση.

 

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2023  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022