Ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να παρουσιάσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρέχουν οι Κυπριακές εταιρείες που αναζητούν εταίρους στο εξωτερικό για επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες.

Αυτές οι προτάσεις συνεργασίας αποτελούνται από ανώνυμα προφίλ επιχειρήσεων που έχουν αξιολογηθεί από έμπειρους συμβούλους του EEN και είναι πλέον διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του Enterprise Europe Network (EEN). Εάν ενδιαφέρεστε για συνεργασία, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο επαφής του Δικτύου επιλέγοντας τη χώρα και την πόλη που βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα της εταιρείας σας.

Επιχειρηματικό Αίτημα

Profile Number: BRCY20230612019

Cypriot company which specializes in the manufacturing of solar water heating systems is interested in black Glass Wool unfaced boards based on a commercial agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-which-specializes-manufacturing-solar-water-heating

Profile Number: BRCY20231016008

Waste biomass-derived biopolyols and technology piloted in Cyprus seeking partners in the polyurethane supply chain and/or biodiesel producers.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/waste-biomass-derived-biopolyols-and-technology-piloted-cyprus-seeking

Επιχειρηματικά Προφίλ

Profile Number: BOCY20220617005

A Cypriot company, dealing with organic beekeeping and producing natural beehive cosmetic products, is looking for agents and distributors.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-dealing-organic-beekeeping-and-producing-natural-beehive

Profile Number: BOCY20220818007

Cypriot manufacturer and distributor company of quality packing products for the pharmaceutical, veterinary, cosmetic and food industries is looking for potential partners under commercial, supplier and outsourcing agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-manufacturer-and-distributor-company-quality-packing-products

Profile Number: BOCY20220830001

A Cypriot company which operates slaughterhouses is looking for potential companies under supplier agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-which-operates-slaughterhouses-looking-potential-companies

Profile Number: BOCY20220922001

A award winning Cypriot company that produces high quality olive products is looking for potential companies under commercial and supplier agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/award-winning-cypriot-company-produces-high-quality-olive-products-looking

Profile Number: BOCY20230323005

A Cyprus based cosmetic company with 100% natural products is looking for potential distributors.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-cosmetic-company-100-natural-products-looking-potential

Profile Number: BOCY20230323007

A company located in Cyprus which is producing and processing sea salt flakes is looking for potential distributors or partners

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/company-located-cyprus-which-producing-and-processing-sea-salt-flakes

Profile Number: BOCY20230324009

A Cyprus based biomedical engineering company developed a pre-diagnostic processing device for laboratories is looking for potential distributors.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-biomedical-engineering-company-developed-pre-diagnostic-0

Profile Number: BOCY20230525003

Cypriot company which is offering an innovative food safety management and food labelling system is looking for a business partner to accelerate its product and services abroad.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-which-offering-innovative-food-safety-management-and-food

Profile Number: BOCY20230525004

Cypriot company offering commercial and credit information is looking for potential partners on the basis of a commercial agreement or outsourcing agreement

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-offering-commercial-and-credit-information-looking

Profile Number: BOCY20230614012

Cypriot company which is producing ice tea made from organic herbs is looking for a distributor on the basis of a commercial agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-company-which-producing-ice-tea-made-organic-herbs-looking

Profile Number: BOCY20230727003

A Cypriot certified Chartered Accountants and Registered Auditors firm is interested in outsourcing agreement for businesses relocating in Cyprus.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-certified-chartered-accountants-and-registered-auditors-firm

Profile Number: BOCY20231110016

A Cyprus-based Firm Specializing in Computational Design: Offering Tailored and Innovative Digital Solutions for Construction Projects, Seeking Opportunities for Commercial or Outsourcing Agreements.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-firm-specializing-computational-design-offering-tailored-and

Profile Number: BOCY20240408006

CY company manufacturing and selling innovative and sustainable skateboards is looking for commercial agreement

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cy-company-manufacturing-and-selling-innovative-and-sustainable

Profile Number: BOCY20240321001

Cyprus based company offering crew change optimization solution in the maritime industry.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-company-offering-crew-change-optimization-solution-maritime

Profile Number: BOCY20240221042

Cyprus-based company providing advanced maritime and enterprise technology solutions to enhance connectivity and security across sectors seeks commercial agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-company-providing-advanced-maritime-and-enterprise-technology

Profile Number: BOCY20240214001

Cyprus-based Company offering state of the art custom Software Solutions (Consulting, Design & Development for Mobile, Web & System Integrations) to clients from Fintech, Healthcare and Telecommunications Industries.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-company-offering-state-art-custom-software-solutions

Profile Number: BOCY20240202005

An innovative, Cypriot SME which has developed a device that converts sounds into vibrations that the users feel on their hands, seeks for partners to co-develop, licence, and distribute the device.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/access-world-sounds-through-touch-deaf-people

Profile Number: BOCY20240131012

Cyprus based company designing and manufacturing rapid, portable and reliable diagnostic devices by leveraging artificial intelligence and machine learning.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-company-designing-and-manufacturing-rapid-portable-and

Profile Number: BOCY20240129002

A long-duration energy storage system, designed for supply of affordable, renewable electricity and heat at all hours of the day.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/long-duration-energy-storage-system-designed-supply-affordable-renewable

Profile Number: BOCY20240125007

A Cyprus based startups that has developed an integrated sensor suite and training application for cyclists, seeks for commercial, investment, outsourcing, or supplier agreement.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/integrated-sensor-suite-and-training-application-cyclists

Profile Number: BOCY20231023001

Cyprus based company offering a Health Data Network and Patient Engagement Platform.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-company-offering-health-data-network-and-patient-engagement

Profile Number: BOCY20231018011

Affordable full-body motion capture technology from a company based in Cyprus.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/affordable-full-body-motion-capture-technology-company-based-cyprus

Profile Number: BOCY20231018008

Cyprus based startup that offers flexible serviced accommodation to Cyprus and now expanding to other cities worldwide.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-startup-offers-flexible-serviced-accommodation-cyprus-and-now

Profile Number: BOCY20231018006

A social network, fostering genuine connections through shared interests, developed by a Cypriot Company, interested in onboarding potential users.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/social-network-fostering-genuine-connections-through-shared-interests

Τεχνολογικά Προφίλ

Profile Number: TOCY20230317003

A Cyprus based biomedical engineering company developed a pre-diagnostic processing robotic device for laboratories is looking for investors for finalizing and marketing the product.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cyprus-based-biomedical-engineering-company-developed-pre-diagnostic

Profile Number: TOCY20240424002

CY company manufacturing and selling innovative and sustainable skateboards is offering their technology which can be used in almost any board sport

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cy-company-manufacturing-and-selling-innovative-and-sustainable-0

Profile Number: TOCY20231208005

Innovative company based in Cyprus offers its know-how, skills and technology waste biomass-derived biopolyol production, seeks for research collaborators with a view to co-develop relevant technologies.

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/innovative-company-based-cyprus-offer-its-know-howskillstechnology-waste

Profile Number: TOCY20230925002

Cypriot SME Providing a Novel Service for Dumping Detection and Waste Management with Satellite Imagery and Artificial Intelligent (AI).

Read more: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities/cypriot-sme-providing-novel-service-dumping-detection-and-waste-management