Enterprise Europe Network Κύπρου

Το Enterprise Europe Network Κύπρου παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς στις κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη γνώση, στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία.

Το Enterprise Europe Network Κύπρου είναι η κοινοπραξία, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network  και αποτελείται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως συντονιστή, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.

Το Δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα χρηματοδότησης και νομοθεσίας, διεθνοποίησης και εξεύρεσης συνεργατών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας καθώς και διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητάς τους, ενώ προσφέρονται και σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Enterprise Europe Network (EEN) αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κόσμο, προσφέροντάς τους βοήθεια και συμβουλές για να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά. Στο δίκτυο μετέχουν περισσότεροι από 600 οργανισμοί-μέλη με βαθιά γνώση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και τοπικής αγοράς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς υποστήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, σε 60 και πλέον χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αμερικής. Οι οργανισμοί-μέλη του δικτύου απασχολούν περίπου 3.000 στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά 17 θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, που συνδυάζουν τη διεθνή εμπειρία με τη γνώση της τοπικής αγοράς, σε μια σειρά βασικών βιομηχανικών τομέων.

Το ΕΕΝ συστάθηκε και δραστηριοποιείται από το 2008 ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχρηματοδοτείται από τους οργανισμούς-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντονιστής:

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι η ομοσπονδία των τοπικών Επιμελητηρίων στις πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο), τα οποία έχουν την αρμοδιότητα των τοπικών επιχειρήσεων στις αντίστοιχες πόλεις και επαρχίες τους. Το Επιμελητήριο είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη επιχειρηματική οργάνωση της Κύπρου που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις, και την εκπροσώπηση των συμφερόντων και των απόψεων των μελών του προς την κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, Ισόγειο Επιμελητηριακού Μεγάρου, 1066 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889748/ 49/ 52
Ηλ. Ταχυδρομείο: eency@ccci.org.cy

Συνεργάτες:

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της συμμετοχής των κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α,
1075 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22205000
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@research.org.cy

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία και γραφείο εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη, ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε χρηματοδοτήσεις όσο και στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών της EE.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Α.Γ. Λεβέντης – Γραφείο 120

Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 20537, CY1678 Λευκωσία, Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο: eoc@ucy.ac.cy
Τηλ.: +357 2289 4278

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Έχει καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, ενισχύει το ρόλο των τοπικών αρχών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ενεργό μέλος του Κυπριακού κόμβου που υποστηρίζει το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Climate-KIC RIS), με στόχο την εκπαίδευση, τη δικτύωση, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Ηλ. Ταχυδρομείο: een@cea.org.cy

Τηλ. +357 22667716

Enterprise Europe Network (EEN)

Το Enterprise Europe Network (EEN) αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜμΕ στο κόσμο και προσφέρει βοήθεια σε φιλόδοξες ΜμΕ για να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά. Στο δίκτυο μετέχουν περισσότεροι από 600 οργανισμοί-μέλη, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς υποστήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, με παρουσία σε 60 και πλέον χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολή, της Ασίας και της Αμερικής.

Το ΕΕΝ συστάθηκε και δραστηριοποιείται από το 2008 ως πρωτοβουλία της ΕΕ. Συγχρηματοδοτείται από τους οργανισμούς-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς

Το Enterprise Europe Network – Κύπρου είναι μέλος του ΕΕΝ από τη σύστασή του το 2008 και αποτελεί την εθνική κοινοπραξία που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο των κυπριακών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ανεξάρτητα από τον τομέα οικονομικής δραστηριότητάς τους, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.