Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «Vitalis, eHealth Match 2019» 21-23 Μαΐου 2019, Göteborg, Σουηδία

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο, Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει στις 21-23 Μαΐου 2019 στο Göteborg, συνέδριο, έκθεση καθώς και εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth).

 

Η εκδήλωση με τίτλο «Vitalis, eHealth Match 2019», απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και γενικά όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα  της Ηλεκτρονικής Υγείας οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους.

 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση δικτύωσης πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο συνέδριο και έπειτα να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης, να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό/τεχνολογικό/ερευνητικό τους προφίλ και να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Οι συναντήσεις θα διευθετήσουν μέσω του ιστοχώρου: https://ehealth-match-2019.b2match.io/home.

 

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση Vitalis, eHealth Match 2019 μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες (08/05/2019 23:59) πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Μαρίνο Φωτιάδη, στο τηλέφωνο: 22205048 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mphotiades@research.org.cy