Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Business to Business meetings @ EUSAIR Forum 2017», 11 Μαΐου 2017, Ιωάννινα, Ελλάδα

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας. Η εκδήλωση με τίτλο: «Business to Business meetings @ EUSAIR Forum 2017» θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 11 Μαΐου 2017.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, και φορείς από το χώρο της έρευνας, της καινοτομίας και της οικονομίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στις επιχειρηματικές συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το δίκτυο των Επιχειρηματικών Αγγέλων, των Υπουργείων και άλλων οργανισμών. Στα βασικά θέματα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται: οι γαλάζιες τεχνολογίες, η υδατοκαλλιέργεια, οι θαλάσσιες τεχνολογίες, οι υδατοκαλλιέργειες, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες, το θαλάσσιο περιβάλλον και ο τουρισμός. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα  δράσεις που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, τις μεταφορές, την ενέργεια και την υγεία.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν το προφίλ τους μέχρι τις 5 Μαΐου 2017 μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/eusair2017.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR Forum (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία, με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point (strategic project financed under INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020), το διάστημα 11-12 Μαΐου 2017. Περισσότερες πληροφορίες για το 2ο EUSAIR Forum, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://registration.adriatic-ionian.eu/2nd-eusair-forum/introduction/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.