Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «European Maritime Day Matchmaking Event 2017» 19 Μαΐου 2017, Πούλ, Ηνωμένο Βασίλειο

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της ναυτιλίας. Η Εκδήλωση με τίτλο «European Maritime Day Matchmaking Event 2017», θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 19 Μαΐου 2016.

Η Εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της καινοτομίας και της οικονομίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών. Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης περιλαμβάνονται η θαλάσσια πολιτική, οι παράκτιες περιοχές και τα λιμάνια, το περιβάλλον και οι προστατευόμενες περιοχές, οι ναυπηγικές τεχνολογίες και ο εξοπλισμός, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες και οι μεταφορές, η θαλάσσια ασφάλεια καθώς και θέματα γαλάζιας ανάπτυξης όπως η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, η γαλάζια βιοτεχνολογία, η ωκεάνια ενέργεια, η εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού και η θαλάσσια επιστήμη.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 18 Μαΐου 2017 μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/emd2017.

Η Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2017, που διοργανώνεται φέτος για ένατη συνεχή χρονιά. Το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 18 και 19 Μαΐου 2017 υπό τον τίτλο «Το μέλλον των θαλασσών μας», αποτελεί μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές συναντήσεις στα θέματα ναυτιλίας και συγκεντρώνει πλήθος προσωπικοτήτων από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών. Συναντήσεις υψηλού επιπέδου, εργαστήρια, εκθέσεις καινοτόμων ιδεών και προϊόντων -με δυνατότητα συμμετοχής με περίπτερο- δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης συνθέτουν τις ποικίλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/poole-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.