Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες – “Ορίζοντας Ευρώπη”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις των Προγραμμάτων Εργασίας 2023 -2024, Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” και Cluster 4 – Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Όσον αφορά το Cluster 2, θα διοργανωθούν οι ακόλουθες σχετικές εκδηλώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής: