Χρησιμοποιήστε τις ταινίες του ΝΑΡΟ για να προωθήσετε την ασφάλεια και την υγεία στην επιχείρηση σας

Ο Napo είναι ο ήρωας μιας σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων, οι οποίες αποτελούν συμπαραγωγή μιας μικρής ομάδας ευρωπαϊκών οργανισμών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας χρηματοδότησε τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για να δώσει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα στους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν τις ταινίες του Napo για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για ασφαλέστερους, υγιεινότερους και καλύτερους χώρους εργασίας.

Οι ταινίες δεν έχουν στόχο να καλύψουν διεξοδικά συγκεκριμένα θέματα, ούτε έχουν επιμορφωτικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο ο εύθυμος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα θέματα ασφάλειας και υγείας μένουν πιο εύκολα στη μνήμη και δίνει το έναυσμα συζήτησης γύρω από τα θέματα αυτά. Ο συμπαθητικός χαρακτήρας ενσαρκώνει έναν εργαζόμενο που θα μπορούσε να απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα.

Επίσης, ενδείκνυται και για χρήση σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι ταινίες παρουσιάζουν τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση αυτών των κινδύνων.

Το ΕΕΝ Κύπρου ως Πρεσβευτής (OSH Ambassador) του EU-OSHA για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, σας προτείνει να δείτε τις πιο κάτω ταινίες.

 1. Eπαγγελματίες οδηγοί – Υπερφόρτωση
 2. Χρήση ρομπότ στους χώρους εργασίας
 3. Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ)
 4. Σωστή σήμανση και σύμβολα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας
 5. Εργασίες σε ύψος – Γλιστρήματα, παραπατήματα, πτώσεις, χρήση Drone
 6. Θερμική καταπόνηση
 7. Αναπνευστικά προβλήματα από την πρόκληση εκρήξεων σκόνης

Γι’ αυτό ο εντοπισμός των κινδύνων και η έγκαιρη λήψη μέτρων έχει πολλαπλά οφέλη, όπως:

 • βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας του προσωπικού
 • μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, αποζημιώσεων κτλ
 • μείωση χρόνου και εξόδων τόσο για επισκευή μηχανημάτων που παθαίνουν ζημιές, όσο για εκπαίδευση αντικατάστασης προσωπικού
 • παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά εργασίας
 • βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιακών μεθόδων και τεχνολογιών
 • μείωση του κόστους για την οικονομία του κράτους, καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζονται κοινωνική και οικονομική υποστήριξη μαζί με την ιατρική περίθαλψη.

Συνεπώς, η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις.

Επενδύστε στην πρόληψη!