Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα “IPforYOUCyprus”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΓΔΙΕΕ (ΕUIPO), σε συνεργασία με τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, διοργανώνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 την ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “IPforYOUCyprus”.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η συζήτηση θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας όσον αφορά πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε επιχειρήσεις νεοσύστατες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μια ευρεία ομάδα χρηστών του συστήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας όπως δικηγόρους, επιχειρηματίες, λογιστές, δημιουργούς κλπ. Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή με την εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://euipo.blumm.it/event/ar/545/0905-cd-cyprus-ip-for-you

Θα αποσταλεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΓΔΙΕΕ σε όσους συμμετέχοντες το ζητήσουν.

Η εκδήλωση αντιστοιχεί σε 2 μονάδες CPD για τους επαγγελματίες που θα την παρακολουθήσουν πλήρως. Παρακαλούνται οι επαγγελματίες να δηλώνουν στην ιστοσελίδα εγγραφής τον αριθμό εγγραφήςτους στον ΠαγκύπριοΔικηγορικό Σύλλογο ή σε άλλοοργανισμό. Παρακαλούνται επίσης οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση να συνδεθούν αναγράφοντας στην πλατφόρμα Zoom το πλήρες όνομά τους για σκοπούς ταυτοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22404357, Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.