Διαγωνισμός για Νέους Επαγγελματίες και Φοιτητές της Μηχανικής

Το κυπριακό δίκτυο του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας έχει ανακοινώσει τον ετήσιο παγκόσμιο Διαγωνισμό του για νέους επαγγελματίες και φοιτητές της μηχανικής, ο οποίος έχει στόχο να βοηθήσει του ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν και να επιδείξουν τις ικανότητές τους στην παρουσίαση. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Μαΐου 2017 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι μεταξύ 18-30 ετών και ο Διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε μέλη του όσο και σε μη μέλη του Ινστιτούτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν σε χρόνο δέκα λεπτών ένα συναφές με τη μηχανική ή την τεχνολογία θέμα και να λάβουν μέρος στο μέρος των ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολουθεί.

Στους νικητές θα απονεμηθούν βραβεία ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη περίληψη (1 σελίδα Α4 το μέγιστο) στην οποία θα περιγράφεται το προτεινόμενο αντικείμενο της εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Άλκη Σπύρου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aspyrou@theiet.org.