ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «KEYS TO JAPAN» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τις Κυπριακές επιχειρήσεις για τον τρέχοντα διαγωνισμό με την ονομασία «KEYS TO JAPAN», ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται μέσω του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (μέλος του δικτύου «Enterprise Europe Network»).

Εάν επιθυμείτε να διαθέσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στην αγορά της Ιαπωνίας, ο διαγωνισμός «KEYS TO JAPAN» προσφέρει σε δύο εταιρείες-νικητές από ένα εξατομικευμένο σχέδιο διείσδυσης στην Ιαπωνική αγορά.

Κάθε σχέδιο έχει αξία €10.000, από το οποίο το 70% του κόστους (€7.000) θα επιχορηγηθεί από το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας και το υπόλοιπο 30% (€3.000) θα πρέπει να το καλύψει η νικήτρια εταιρεία.  

Τα σχέδια διείσδυσης θα ετοιμαστούν από το «Japan Market Expansion Competition» (JMEC) στο Τόκιο, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης στην Ιαπωνία που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ξένων επιχειρήσεων στην Ιαπωνία, ενώ παράλληλα ενισχύει τις επιχειρηματικές δεξιότητες ανώτερων επιχειρηματικών στελεχών.

Επιλέξιμη για υποβολή αίτησης είναι οποιαδήποτε εταιρεία παροχέας υπηρεσιών ή καταναλωτικών προϊόντων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εργάζονται σε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες τους και να είναι τουλάχιστον 20 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε την  ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan .

Με εκτίμηση,
Ζωή Πιερίδου
Βοηθός Λειτουργός- Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΒΕ
Enterprise Europe Network Cyprus