Διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην Κυπριακή αγορά

Λόγω του κορονοϊού, έχει παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης αντισηπτικών και άλλων προϊόντων καθαρισμού με αντιβακτηριδιακή δράση. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο με το παρόν να σας ενημερώσουμε για την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα απολυμαντικά, τα αντισηπτικά, οι χλωρίνες και γενικά προϊόντα για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς (π.χ. παράσιτα ή βακτήρια) θεωρούνται βιοκτόνα. Για την παρασκευή βιοκτόνων προϊόντων χρησιμοποιούνται χιλιάδες δραστικές ουσίες.

Όλα τα βιοκτόνα χρειάζονται άδεια προτού διατεθούν στην αγορά, οι δε δραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτά πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκριθεί για να είναι ασφαλής η χρήση τους.

Η διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην Κυπριακή αγορά ρυθμίζεται νομοθετικά από τον περί Βιοκτόνων Νόμο του 2014 ο οποίος εναρμονίζει την Εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 528/2012.

Η διαδικασία αίτησης για εγγραφή βιοκτόνου προϊόντος με σκοπό τη διάθεση του στην Κυπριακή αγορά, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, ως η Αρμόδια Αρχή για την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τα βιοκτόνα προϊόντα. Πατήστε ΕΔΩ.

Επιπλέον, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά βιοκτόνου για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, εφόσον πληροί τις σχετικές υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κανονισμός CLP)

Σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεχτικά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 528/2012, και συγκεκριμένα το Άρθρο 69 που αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να φέρει η ετικέτα καθώς επίσης το ενημερωτικό έντυπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την Επισήμανση και Συσκευασία Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752