Διεθνής Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικών Συναντήσεων «IceFish 2017»,13 Σεπτεμβρίου 2017, Kópavogur, Ισλανδία

Το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει Διεθνή Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας και  Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή νέων καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της αλιείας. Η Εκδήλωση με τίτλο «IceFish Matchmaking Event 2017», θα πραγματοποιηθεί στο Kópavogur της Ισλανδίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συστάδες επιχειρήσεων, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από τον τομέα της ναυτιλίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων τεχνολογιών, επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών. Η Εκδήλωση καλύπτει ιδιαίτερα το σύνολο της αλυσίδας της αλιευτικής βιομηχανίας καθώς και ευρύτερα θέματα ναυτιλίας όπως οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η ναυτιλιακή ασφάλεια, ο σχεδιασμός, η κατασκευή πλοίων, κ.ά.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να προχωρήσουν με την καταχώρηση του προφίλ συνεργασίας τους και να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/icefish2017.

Η Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης «Icelandic Fisheries Exhibition & Awards 2017», που διοργανώνεται φέτος το διάστημα 13-15 Σεπτεμβρίου 2017. Στην Έκθεση, που αποτελεί μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές συναντήσεις στα θέματα της αλιείας, αναμένεται να συμμετάσχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων από ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση είναι διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://www.icefish.is/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.