ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΠΑ

Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τους ισχύοντες κανόνες τιμολόγησης, όπως τροποποιήθηκαν με τη Δεύτερη Οδηγία περί Τιμολόγησης (2010/45/EE).

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων των κανόνων τιμολόγησης όσον αφορά:

  • το βαθμό απλούστευσης στον οποίο οδήγησαν
  • τα ρυθμιστικά κόστη και οφέλη
  • το βαθμό στον οποίο βοήθησαν τα Κράτη Μέλη στην εκτέλεση των καθηκόντων ελέγχου τους
  • το βαθμό στον οποίο αυτοί οι κανόνες προκάλεσαν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η διαβούλευση στοχεύει επίσης στη διερεύνηση πιθανών τρόπων μεταρρύθμισης.

Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και  να σταλεί μέσω email stalo@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ στη διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38, 1509 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Σημειώστε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,
Ζωή Πιερίδου
Βοηθός Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων