Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό REACH: Η διαβούλευση αυτή είναι μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον Κανονισμό REACH, να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτές.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.