Δωρεάν διάθεση ευρωπαϊκών προτύπων για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την καταπολέμηση του COVID-19

Θέλοντας να εκδηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί Τυποποίησης (CEN-CENELEC) σε συνεργασία με την ΕΕ και τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης των κρατών μελών, αποφάσισαν να διαθέσουν χωρίς χρέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ορισμένα πρότυπα για μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η δωρεάν διάθεση των προτύπων σκοπό έχει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα προϊόντα αυτά να παρέχουν ασφαλή μέσα προστασίας και εξοπλισμό στους χρήστες, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και καταναλωτές.

Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, αποτελούν τεχνικά κείμενα που περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, επιδόσεις, χαρακτηριστικά ποιότητας, ασφάλειας, διαστάσεις, δοκιμές, κλπ, και τα οποία όταν χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές στη διαδικασία συμμόρφωσης των προϊόντων τους, αποτελούν τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις σχετικές βασικές νομοθετικές απαιτήσεις που τα αφορούν.

Ο κατάλογος με τα εναρμονισμένα πρότυπα, για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και προστατευτικό εξοπλισμό, που μπορούν να διατεθούν δωρεάν από τον Εθνικό Φορέα της Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), βρίσκεται ΕΔΩ.

Τα εν λόγω πρότυπα διατίθενται μετά από αίτημα, που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και Πληροφοριών του CYS, e-mail: sales@cys.org.cy. Να σημειωθεί ότι στο email θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο όνομα της εταιρείας σας και στα πρότυπα που επιθυμείτε να λάβετε. 

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752
E-mail: stalo@ccci.org.cy