Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων για Υλοποίηση Έργων Proof-of-Concept μέσα Από το Πρόγραμμα Samsung Mobile Advance (SMA) 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων Proof-of-Concept μέσα από το Πρόγραμμα Samsung Mobile Advance (SMA) 2023, της εταιρίας SAMSUNG Mobile.

Το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Samsung R&D UK, απευθύνεται σε επιχειρήσεις από την Ευρώπη, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες (software or hardware) που μπορούν να εφαρμοστούν και να προσδώσουν αξία στην γκάμα προϊόντων κινητής τηλεφωνίας SAMSUNG. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτονται οι ακόλουθες τεχνολογικές περιοχές: Camera, Power, Health, AI, Audio, Metaverse , ESG, Advanced Materials, Sensors, AR, Wearable, Foldable, Blockchain

Μέσα από το Πρόγραμμα παρέχεται χρηματοδότηση ύψους 75.000 Ευρώ, καθώς και επιπρόσθετη υποστήριξη, για υλοποίηση έργων Proof-of-Concept, διάρκειας έξι (6) μηνών. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα αποτελέσματα των έργων αξιολογούνται από την εταιρία Samsung Mobile και δύναται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συνεργασία με τις δικαιούχες επιχειρήσεις που μπορεί να αφορά σε αγορά των δικαιωμάτων χρήσης της τεχνολογίας, επένδυση, εφαρμογή σε προϊόντα Samsung κλπ.

Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μια απλή αίτηση συμμετοχής, μέχρι την 24η Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπάρχουν στα πιο κάτω έγγραφα:

SMA 2023 Programme Description

SMA 2023 Terms and Conditions

SMA 2023 Application