Ευκαιρίες χρηματοδότησης Σχέδιο για Τουριστικές Επιχειρήσεις

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό τομέα, ότι μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για υπηρεσίες αξίας έως και 5.600 ευρώ μέσω του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS).

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού προς την ανάκαμψη και την αειφορία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, 6μ.μ. ώρα Κύπρου.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι αειφορίας θα σας παρέχουν βοήθεια στα ακόλουθα θέματα:

  • Πιστοποιήσεις αειφορίας (EU Ecolabel, Travelife, κλπ.)
  • Στρατηγικές αειφορίας & υλοποίηση μέτρων (energy audits, (food) waste audits, water use, CSR, carbon management plan, δράσεις δημοσιοποίησης δεδομένων αειφορίας, κλπ)
  • Αγορά εργαλείων/τεχνολογικών λύσεων για παρακολούθηση και βελτίωση απόδοσης αειφορίας
  • Organisation Environmental Footprint Assessment – OEF
  • Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης σε θέματα αειφορίας

Ο Οδηγός και τα σχετικά αρχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση βρίσκονται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο ΚΕΒΕ, Συντονιστής του Έργου, στο τηλ. 22889840 ή μέσω email: istarscyprus@gmail.com