Ευκαιρίες Δικτύωσης και Συνεργασίας

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως συντονιστής του ΕΕΝ Κύπρου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency) θα ήθελαν να ενημερώσουν τις Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών για επιλεγμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ουγγαρία.

Επισυνάπτονται δύο αρχεία με τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους. Τα αρχεία περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή της εταιρείας, του προϊόντος αλλά και του είδους της συνεργασίας που αναζητούν.

Εάν σας ενδιαφέρει να έρθετε σε επαφή με κάποια από τις προτεινόμενες εταιρείες, καλείστε να επικοινωνείτε στα τηλεφωνά 22889749/52/69 ή μέσω email eency@ccci.org.cy για να προβούμε στις απαραίτητες συστάσεις της εταιρείας σας με την Ουγγρική εταιρεία.

Business Proposals Hungary   

Σώτη Χρίστου Λειτουργός ΚΕΒΕ | Τηλ. 22889769, s.christou@ccci.org.cy