Ευκαιρίες χρηματοδότησης για κυπριακές επιχειρήσεις

 Υποστήριξη από το ΙΠΕ για Έρευνα και Καινοτομία 

Στην ενημέρωση των κυπριακών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες υποστήριξης και χρηματοδότησης των ερευνητικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων τους, προχωρά το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου και των αντίστοιχων εθνικών σημείων επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Για το σκοπό αυτό, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδότηση και Υποστήριξη για Έρευνα και Καινοτομία: Ευκαιρίες για Κυπριακές Επιχειρήσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 8:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ερευνητικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων τους μέσα από εθνικά και διεθνή προγράμματα χορηγιών, την ενημέρωση των επιχειρήσεων για σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν καθώς και για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό θα βρίσκονται στην Κύπρο και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Executive Agency for Small and Medium Enterprises (EASME). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο εργαλείο SME Instrument του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που στόχο έχει τη χρηματοδότηση ΜμΕ που διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, στο στάδιο του πρωτοτύπου, για προώθησή τους στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει και η υπογραφή των πρωτοκόλλων συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου με φορείς στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου λειτουργίας του Κέντρου 2015-2020.

Το Enterprise Europe Network αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜμΕ, με περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη σε 52 χώρες. Το ΙΠΕ συντονίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, στο οποίο μετέχουν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, προσφέροντας πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Κύπριους ενδιαφερόμενους, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των εγχώριων επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.research.org.cy.

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.