Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «Hannover Messe 2019» 1-5 Απριλίου 2019, Hannover, Γερμανία

 

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει το διάστημα 1-5 Απριλίου 2019 στο Αννόβερο Γερμανίας, εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης.

Η εκδήλωση με τίτλο «Hannover Messe 2019», απευθύνεται σε επιχειρήσεις προσφέροντάς τους τη δυνατότητα προβολής, εξεύρεσης πιθανών επενδυτών καθώς και συνεργατών με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Hannover Messe 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 1-5 Απριλίου 2019. Είναι η δέκατη πέμπτη χρονιά που πραγματοποιείται και είναι η κορυφαία βιομηχανική έκθεση στον κόσμο. Πάνω από 30.000 επαγγελματικές συναντήσεις με συμμετοχή πέραν των 4.000 εταιρειών διοργανώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης δικτύωσης από το 2005.Περισσότερες πληροφορίες γιατην έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://www.hannovermesse.de/home.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης έτσι ώστε να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέσω του ιστοχώρου: http://www.b2fair.com/hannovermesse2019.

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στην εκδήλωση Hannover Messe 2019 μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Μαρίνος Φωτιάδη, στο τηλέφωνο: 22205048 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mphotiades@research.org.cy.