Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» στο πλαίσιο του «Cyber Security Week 2017», 26-28 Σεπτεμβρίου 2017, Χάγη

Το Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει στις 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2017 στη Χάγη της Ολλανδίας Διεθνή Εκδήλωση Δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας. Η Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» διοργανώνεται στο πλαίσιο του «Cyber Security Week 2017».

Το «Cyber Security Week 2017» αποτελεί το πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε πολυάριθμες τοποθεσίες στην Χάγη κατά την εβδομάδα διοργάνωσης του Συνεδρίου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Europol – INTERPOL και του Global Cyberlympics final του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25-29 Σεπτεμβρίου 2017, καθιστώντας την πόλη της Χάγης το κέντρο της κοινότητας ηλεκτρονικού εγκλήματος για μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του «Cyber Security Week 2017» πέραν των 30 εκδηλώσεων θα παρέχουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φορείς, επιχειρήσεις και πρόσωπα να συναντηθούν με βασικούς παίκτες του τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, να μοιραστούν γνώση και εμπειρίες και να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες για χρηματοδότηση. Η Εκδήλωση υποστηρίζεται από το «The Hague Security Delta», το πρωτοπόρο cluster στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων ευκαιριών για επιχειρηματική, τεχνολογική και ερευνητική συνεργασία. Στα βασικά τεχνολογικά πεδία της Εκδήλωσης Δικτύωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Infrastructures and Systems, Solutions for Business, Telecommunications, Security and Society, Security and Safety in case of Crisis, Security of Infrastructures and Utilities, Surveillance and Bordersecurity, Systems Integration and Interoperability.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017»  θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους.

Η συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» και στο «Cyber Security Week 2017» είναι δωρεάν. Ωστόσο, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των συναντήσεων και την αποφυγή μη παρουσίας και ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής, οι διοργανωτές θα χρεώνουν με το ποσό των 55 Ευρώ τους συμμετέχοντες που ακυρώνουν τη συμμετοχή τους της Εκδήλωσης Δικτύωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τουλάχιστον 3 μέρες πριν την Εκδήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εγγραφούν για συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017»» μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2017 μέσω του ιστοχώρου της Εκδήλωσης: https://www.b2match.eu/cswmatch2017.

Oι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» θα πρέπει επίσης να εγγραφούν και στο «Cyber Security Week 2017». Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο «Cyber Security Week 2017», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα: www.cybersecurityweek.nl.

Σημειώνεται ότι η Εκδήλωση Δικτύωσης «CSW Match 2017» καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην Εκδήλωση Δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» του ΙΠΕ, καθώς και για την ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://iris.research.org.cy/#/index. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα. Μάρσια Τριλλίδου στο τηλέφωνο: 22205071, 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trillidou@research.org.cy.