Εκδήλωση Δικτύωσης «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» 06-07 Ιουνίου 2017, Τελ Αβίβ

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει το διάστημα 06-07 Ιουνίου 2017 στο Τελ Αβίβ Διεθνή Εκδήλωση Δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης με τίτλο «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» διοργανώνεται στο πλαίσιο του «Israel Mobile Summit 2017», το οποίο διοργανώνεται φέτος για 7η χρονιά, φέρνοντας σε επαφή πέραν των 2000 επαγγελματιών από το Ισραήλ και άλλες χώρες στον τομέα των κινητών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών. Η Εκδήλωση Δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων ευκαιριών για επιχειρηματική, τεχνολογική και ερευνητική συνεργασία.

Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πεδία: Games / Entertainment, Productivity / Utilities, Photos / Video / Music, Maps / Location / Navigation, M-Commerce / M-Payments, Advertising / Monetization, News Apps, App Discovery, App Testing / Optimization, App Development framework, Lifestyle / Travel, Education Apps, Social Apps, Search Apps, Analytics Apps, M-Health.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση Δικτύωσης θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκδήλωση Δικτύωσης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο «Israel Mobile Summit 2017», ενώ δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης. Περαιτέρω αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο τύποι συμμετεχόντων στην Εκδήλωση Δικτύωσης: 1) Οι συμμετέχοντες που έχουν στην κατοχή τους επιχειρηματικό εισιτήριο (“Business Ticket”), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν και να λαμβάνουν αιτήματα για συναντήσεις, και 2) οι συμμετέχοντες που έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο Ανάπτυξης/ Έκδοσης (“Developer / Publisher Ticket”), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μόνο να λαμβάνουν αιτήματα για συναντήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» μέχρι τις 11 Μαΐου 2017 μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/ims2017.

Επιπρόσθετα, για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο «Israel Mobile summit 2017», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: http://www.israelmobilesummit.com/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα Μάρσια Τριλλίδου στο τηλέφωνο: 22205071 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trillidou@research.org.cy.