Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Υγείας DMEA 2024

Σας πληροφορούμε ότι το Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, σε συνεργασία με HealthCapital, διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις στα πλαίσια του DMEA 2024.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια που προσφέρουν ή αναζητούν καινοτόμες λύσεις, ή διερευνούν νέες συνεργασίες.

Η πλατφόρμα DMEA2024, προσφέρει τις πιο κάτω ευκαιρίες:

  • στις 8 – 12 Απριλίου 2024 διαδικτυακές συναντήσεις
  • στις 10 Απριλίου επιτόπιες συναντήσεις στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης .

Η αναζήτηση συνεργατών μέσω της πλατφόρμας, θα είναι εφικτή από τις 11 Μαρτίου μέχρι τις 12 Απριλίου 2024.

Τα κυρίως θέματα της εκδήλωσης θα είναι τα ακόλουθα:

  • Τεχνολογικές λύσεις για ιατρεία, εργαστήρια και ακτινολογικά κέντρα
  • Λογισμικά για νοσοκομεία, κλινικές αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας
  • Εξοπλισμός και άλλες τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής
  • Τεχνολογίες επικοινωνίας
  • Τεχνολογίες τηλεϊατρικής
  • Ιατρική Τεχνολογία

Κόστος

Η πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα για τις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για τις επιτόπιες συναντήσεις, προσφέρεται δωρεάν είσοδος στο DMEA Business Meetings 2024 με την επιβεβαίωση τουλάχιστον 2 επιχειρηματικών συναντήσεων.

Διαδικτυακός ιστότοπος για πληροφορίες και εγγραφή ΕΔΩ.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ, ως τοπικό κέντρο υποστήριξης ΕΕΝ, Τηλ. 22889769, s.christou@ccci.org.cy,