Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Hellenic Forum 2017», 7 Ιουλίου 2017, Αθήνα

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει στις 7 Ιουλίου 2017, μεταξύ των ωρών 14:30-18:00, στην Αθήνα Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας.

Η Εκδήλωση με τίτλο «Hellenic Forum 2017», απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της καινοτομίας και της οικονομίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών.

Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης περιλαμβάνονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η Νανοτεχνολογία, η Ενέργεια και το Περιβάλλον και οι Επιστήμες Ζωής και η Υγείας.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αναρτήσουν το προφίλ τους μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017 μέσω του ιστοχώρου:  και ακολούθως μέχρι τις 5 Ιουλίου 2017 να προχωρήσουν στην επιλογή των συναντήσεων τους.

Η Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συνεδρίου «5th Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation» που διοργανώνεται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μεταξύ 5 και 7 Ιουλίου 2017 και περιλαμβάνει ομιλίες και εργαστήρια από διακεκριμένους έλληνες και ξένους επιστήμονες καθώς παγκόσμιας εμβέλειας εμπειρογνώμονες για συζήτηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://events.demokritos.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.