Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Hannover Messe 2017 – Matchmaking Event» 24 – 28 Απριλίου 2017, Αννόβερο – Γερμανία

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει το διάστημα 24 με 28 Απριλίου 2017 στο Αννόβερο, Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας σε πληθώρα τεχνολογικών τομέων.

Η εκδήλωση με τίτλο «Hannover Messe 2017 – Matchmaking Event», διοργανώνεται για δέκατη τρίτη χρονιά και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών. Στα βασικά θέματα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται η έρευνα και η καινοτομία, η μεταφορά τεχνολογίας, τα ενεργειακά συστήματα, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών κ.ά. Στην φετινή εκδήλωση έχει ενταχθεί ειδική ενότητα, σε συνεργασία με την πρωτοβουλία «Young Tech Enterprises» της Έκθεσης «Hannover Messe», με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στην εκδήλωση για προσέκλυση πιθανών συνεργατών και επενδυτών.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση για όσους ενδιαφερόμενους εγγραφούν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017 ενώ σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής υπάρχει χρέωση €150. Για εγγραφές μετά την εν λόγω ημερομηνία εφαρμόζονται χρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017 μέσω του ιστοχώρου: http://www.b2fair.com/hannovermesse2017/Home/Index/1.

Η Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Hannover Messe 2017 – Matchmaking Event» περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση: http://www.research.org.cy/el/news/call-participation-international-brokerage-events-2017.

Η Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης «Hannover Messe» που διοργανώνεται μεταξύ 24 και 28 Οκτωβρίου 2016 και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στους τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://www.hannovermesse.de/home.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.