Εκδήλωση Open Days και Ενημερωτική Ημερίδα Προστατέψτε την Βιομηχανική Ιδιοκτησία σας!

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network Cyprus και της Εβδομάδας Έρευνας διοργανώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 δύο εκδηλώσεις με τίτλο «Προστατέψτε την Βιομηχανική Ιδιοκτησία σας!» και «Open Days». Η εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο The Classic Hotel, Λευκωσία.

Η ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Βιομηχανική Ιδιοκτησία στοχεύει στην ενημέρωση των παρευρισκόμενων για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, την διαδικασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από εκπρόσωπο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Τέλος περιλαμβάνεται παρουσίαση των εμπειριών του κ. Κώστα Σίσαμου της εταιρείας Engino, η οποία διαθέτει πορτοφόλιο διαφόρων τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει χρηματοδοτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα σε προηγούμενη πρόσκληση του.

Η ανοικτή εκδήλωση Open Days στοχεύει στην ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus που μπορούν να αξιοποιήσουν για την εξεύρεση συνεργατών, την ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας, εξεύρεση χρηματοδότησης, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους και γενικότερα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Για αυτό τον σκοπό οι σύμβουλοι του Δικτύου θα είναι διαθέσιμοι από τις 11π.μ. μέχρι τις 2μ.μ. για να παρέχουν πληροφορίες για τα πιο πάνω θέματα.

Επισυνάπτονται η σχετική Ημερήσια Διάταξη  καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής. Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, αποστέλλοντας την Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.