Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

Ημερομηνία: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022

Ώρες: 9:00-14:30

Τοποθεσία: 1ος όροφος Κτίριο ΚΕΒΕ,

Δεληγιώργη 3, 1066, Λευκωσία


Εισαγωγή

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΓΚ, εταίροι στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), διοργανώνουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη των ΜμΕ της Κύπρου.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποιεί το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, στοχεύουν:

 • Στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να κατανοούν, να καταγράφουν και να διαχειρίζονται τις ενεργειακές τους ανάγκες
 • Στην υιοθέτηση κοινών διαδικασιών, εργαλείων και κριτηρίων για την ενεργειακή διαχείριση των ΜμΕ
 • Στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜμΕ μέσω ενεργειακής διαχείρισης, υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ.


Ανάγκη εκπαίδευσης:

Οι συνεχείς  οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια.


Σκοπός:

Η ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού των ΜμΕ σχετικά με το θέμα της Ενεργειακής Απόδοσης και της Ενεργειακής Διαχείρισης.


Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την αειφορία των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζουν τι είναι ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή διαχείριση και τα πλεονεκτήματα τους.
 • Να διαμορφώνουν εσωτερικές διοικητικές δομές στην επιχείρηση τους για την ενεργειακή διαχείριση.
 • Να γνωρίζουν λύσεις για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική χρήση ενέργειας και πόρων στα κτίρια επιχειρήσεων.
 • Να αναπτύσσουν περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική στην επιχείρηση τους.
 • Να υιοθετούν καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης/διαχείρισης.
 • Να αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή διαχείριση της εταιρείας τους.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των ΜμΕ, και ιδιαίτερα -αλλά όχι αποκλειστικά- σε Διαχειριστές Ενέργειας (Energy Managers), Διαχειριστές Γραφείου/Υποδομών/Προσωπικού (Office/Building Managers & Staff Managers), Υπεύθυνους Αειφορίας (Sustainability Officers) . Η πρόσκληση και η εγγραφή για συμμετοχή θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε σεμινάριο. Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και σχετίζονται με την Πράσινη Μετάβαση και την Αειφόρο Ανάπτυξη των ΜμΕ.

Εγγραφές:

Οι εγγραφές για το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, στα τηλέφωνα 22667849 / 22667850.

Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ.

Γλώσσα σεμιναρίου:Ελληνικά

Αξιολόγηση Προγράμματος και Πιστοποίηση: Με το πέρας του σεμιναρίου θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

 Διάρκεια: 5,5 ώρες

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα όπως και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που ακολουθούν μπορείτε να τα βρείτε εδώ:   PDF - Wikipedia