«Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Σύντομο ερωτηματολόγιο για την προσαρμογή του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις ανάγκες των κυπριακών ΜμΕ

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), εταίροι στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), πραγματοποιούν σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κύπρου.

Οι συνεχείς οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜμΕ. Με βάση τους στόχους της Ε.Ε σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την χρήση ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές και μοντέλα ώστε να βελτιώσουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους.

Σε συνέχεια του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την “Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2022 στο κτήριο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, προγραμματίζεται το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΕΝ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21/02/2023, στη Λεμεσό.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των κυπριακών ΜμΕ σε ότι αφορά την ομαλή πράσινη μετάβαση και αειφόρο ανάπτυξη τους. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία μπορεί να προσφέρει το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ως Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΕΝ Κύπρου, αφορούν τα πιο κάτω θέματα:

  ΘΕΜΑ
1 Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακή Διαχείριση ΜμΕ

Πρακτικές και μοντέλα για σωστή διαχείριση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων.

 

2 Περιβαλλοντική Διαχείριση ΜμΕ

Πρακτικές αξιολόγησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλούν οι διεργασίες των ΜμΕ.

3 Κυκλική οικονομία στις ΜμΕ

Επεξήγηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και πως αυτές μπορούν να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις.

4 Βιώσιμες προμήθειες και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα στις ΜμΕ

Αξιολόγηση και σχεδιασμός της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.

5 Ανθεκτικότητα και προσαρμογή ΜμΕ στην κλιματική αλλαγή

Κατανόηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και πρακτικές προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων

6 Βιώσιμη χρηματοδότηση ΜμΕ

Εξοικείωση με την στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης, που έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό των αγορών και τη συμπερίληψη κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Για να μας πείτε πιο από τα πιο πάνω θέματα θα ενδιέφερε περισσότερο τον οργανισμό σας όπως και τις ώρες μεταξύ των οποίων θα προτιμούσατε να εκπαιδευτείτε, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τα σεμινάρια συγχρηματοδοτούνται από το δίκτυο ΕΕΝ.