Εκστρατεία ενημέρωσης των εμπορευόμενων για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Πολλές χημικές ουσίες σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών διαδικασιών, σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς επίσης και στον καταναλωτικό τομέα. Ωστόσο, ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την παράνομη κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης των εμπορευόμενων για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, η οποία πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο για τους περιορισμούς στη διάθεση, στην αγορά και στη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1148 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ