Ενημερωτική Ημερίδα ΙδΕΚ – Παρουσίαση Προγραμμάτων Εργασίας 2023 – 2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα διοργανώσει Ενημερωτική Ημερίδα που αφορά την Παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας 2023 – 2024 του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε., «Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023, στις 8:45 – 17:00 στο Κτήμα Κουσιουμή, στη Λευκωσία. Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι η Αγγλική.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των Πολυτομεακών Προτεραιοτήτων του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των «Αποστολών» και των «Ευρωπαϊκών Συμπράξεων». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα υπάρχει επίσης δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων και γνωριμίας με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους / όλες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους και τον τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού τους (π.χ. ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κτλ.).

Η Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στην εκδήλωση είναι η 12η Ιανουαρίου 2023. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ. Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο support@research.org.cy.