Ενημερωτική Ημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και Ημερίδα Δικτύωσης για την Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 5 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της θεματικής περιοχής «Secure, Clean and Efficient Energy» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»:

  1. Smart citizen-centred energy system (προϋπολογισμός 2019: €130 εκ.)
  2. Smart Cities and Communities (προϋπολογισμός 2019: €83 εκ.)

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική ημερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας, το έργο «C-Energy 2020» στο οποίο συμμετέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Ενέργεια διοργανώνουν σχετική εκδήλωση δικτύωσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κυρίως για τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών και εξεύρεση συνεργατών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφούν  στην εκδήλωση δικτύωσης στην ιστοσελίδα: https://energycall2019.b2match.io/.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δικτύωσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ενέργεια του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: ctheocharous@research.org.cy).