Ενημερωτικό δελτίο «Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη» – Τεύχος Δεκέμβριος 2016

Η Επιτροπή προτείνει νέους φορολογικούς κανόνες, για τη στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 1η Δεκεμβρίου 2016 σειρά μέτρων για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Οι προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.