Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων «EIC Accelerator»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου Συγγραφής Προτάσεων «EIC Accelerator» στις 26 Απριλίου 2023. Μπορείτε να βρείτε την ατζέντα πιο κάτω.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει, μεταξύ των ωρών 08.00 π.μ. με 17.00 μ.μ., εργαστήρι συγγραφής προτάσεων για το EIC Accelerator που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Council» του Πυλώνα 3 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

To εργαστήρι έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε τεχνικές συγγραφής προτάσεων για το πρόγραμμα EIC Accelerator, με παρουσιάσεις καθώς και με την ενσωμάτωση διαδραστικών πρακτικών συνεδριών.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπροσώπους εταιρειών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις στις προσκλήσεις του EIC Accelerator, αναζητώντας χρηματοδότηση για την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου που έχουν την δυνατότητα δημιουργίας νέων ή διατάραξη υφιστάμενων αγορών. Η εκπαίδευση αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη βασικές γνώσεις του προγράμματος, έχουν συμμετάσχει στις EIC Info days, έχουν ήδη υποβάλει μια σύντομη πρόταση στο EIC Accelerator και ετοιμάζουν τις πλήρεις προτάσεις τους ή έχουν συμμετάσχει σε εθνικά προγράμματα καινοτομίας και προετοιμάζουν προτάσεις για το EIC Accelerator.

Εκπαιδευτής θα είναι ο Dr Benjamin Hötzer από την εταιρεία DORUCON. Ο Dr Hötzer διαθέτει πέραν των 10 ετών εμπειρίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και ειδικά στο EIC Accelerator και το πρόγραμμα που προηγήθηκε SME Instrument. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνεται η υποστήριξη επιχειρήσεων στην διαδικασία εισαγωγής ριζοσπαστικών καινοτομιών στην αγορά.

Η εταιρεία DORUCON εργοδοτεί 40 άτομα και εξυπηρετεί start-ups και εταιρείες σε θέματα καινοτομίας, επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. Διαθέτει εμπειρία στο EIC Accelerator και το πρόγραμμα που προηγήθηκε SME Instrument, με αριθμό επιτυχημένων προτάσεων από εταιρείες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και για την συμμετοχή απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο εδώ, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής λόγω της φύσης του εργαστηρίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Τα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας που εντάσσονται στον Πυλώνα 3 – Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe) του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και στοχεύουν στον εντοπισμό και την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών και ρηξικέλευθων καινοτομιών που έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της καινοτομίας, από την αρχική έρευνα και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, την επικύρωση και επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, μέχρι την ανάπτυξη και επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και τεχνοβλαστών (spin-offs).

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Council», κα Νέδη Καφφά στο τηλέφωνο: 22205039 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nkaffa@research.org.cy καθώς και κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 220205030 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Πρόγραμμα: