Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν την προώθηση γεωργικών προϊόντων

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 για την προώθηση γεωργικών προϊόντων της ΕΕ δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Funding and Tenders portal).

Οι στόχοι, τα θέματα και οι προτεραιότητες, οι δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα και οι προθεσμίες, τα έγγραφα που πρέπει να παρασχεθούν για τη συμμετοχή, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ανάθεσης περιγράφονται στο κείμενο των προσκλήσεων. Πατήστε ΕΔΩ.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Απριλίου 2023, στις 17:00 ώρα Βρυξελλών (16:00 ώρα Κύπρου).

Σχετικές πληροφορίες για το θέμα αυτό θα βρείτε στο Δελτίο Τύπου της ΕΕ και στην πλατφόρμα της διαδικτυακής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2023.