Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφάλειας και Υγείας 2020-2022 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Η μείωση της καταπόνησης των εργαζομένων αποτελεί τον βασικό στόχο της εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για την περίοδο 2020 – 2022.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Eurostat κατέδειξε ότι το 60% από το σύνολο των εργαζομένων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ως το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας αυτό που σχετίζεται με τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) όπως πόνος στην πλάτη και στον αυχένα, παθήσεις των αρθρώσεων, μυϊκοί τραυματισμοί, και παθήσεις των οστών.

Επομένως, η εκστρατεία του EU-OSHA αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία και την προαγωγή μέτρων προστασίας και πρόληψης. Επίσης, στοχεύει να προβάλει τις διάφορες ομάδες παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ΜΣΠ και σχετίζονται με την εργασία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φυσικοί και εμβιομηχανικοί παράγοντες, οργανωτικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, καθώς και προσωπικοί παράγοντες.

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα από διαφορετικούς χώρους εργασίας που ευθύνονται για την εμφάνιση ΜΣΠ. Όπως, η χειρωνακτική μεταφορά ή μετακίνηση βαρετών φορτίων, η παρατεταμένη καθιστή στάση που συναντάται σε πολλά είδη εργασίας, από τις βιομηχανικές εργασίες σε γραμμές παραγωγής μέχρι την εργασία του ταμία σε σουπερμάρκετ και την εργασία με υπολογιστή.

Η υψηλή συχνότητα παρουσίας των ΜΣΠ στην εργασία έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία του Κράτους καθότι έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός αδειών ασθενείας, χαμηλή παραγωγικότητα και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να ενημερωθείτε για την εκστρατεία και να αξιοποιήσετε τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ΜΣΠ καθώς και τις εκδόσεις που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση μυοσκελετικών παθήσεων στις επιχειρήσεις σας. Περαιτέρω πηγές πληροφόρησης ΕΔΩ.

Επιπλέον, να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA, προκηρύσσει και φέτος τον Εθνικό διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων, η οποία εστιάζει στην διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων τους αλλά και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις, να αναπτύξουν καλές πρακτικές ή/ και να εφαρμόσουν πρακτικές που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαγωνισμού. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24 Ιουλίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε ΕΔΩ.

Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας, Όλγα Νικολαΐδου, στα τηλέφωνα 22405614/615 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy

Παρακάτω σας παραθέτουμε χρήσιμους συνδέσμους που σχετίζονται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στο πλαίσιο της διαφώτισης των επιχειρήσεων.

  1. Κανονισμός για τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων – http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/828BC10111784681C2257E03003D79D3/$file/KDPpdf
  2. Έντυπα ΤΕΕ για Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων – http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/72E2C7766500195BC2257E0A003E49CB?OpenDocument

Κλείνοντας, να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, ανήκει στο δίκτυο των επίσημων εταίρων της εκστρατείας του EU-OSHA.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Κύπρου