Η Ε.Ε. προτείνει νέους κανόνες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.