Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν μέσω του Helpdesk δέουσας επιμέλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταργήσει τις περισσότερες από τις οικονομικές και τις χρηματοοικονομικές της κυρώσεις κατά του Ιράν μετά την εφαρμογή του Joint Comprehensive Plan of Action (JPCoA). Επομένως, σχεδόν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες επιτρέπονται μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση του νόμιμου εμπορίου με το Ιράν, υποστηρίζοντας εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες και συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Το Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran, είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που παρέχει δωρεάν έλεγχο δέουσας επιμέλειας σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά έργα στο Ιράν. Οι εκθέσεις δέουσας επιμέλειας, επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της ΕΕ να μειώσουν σημαντικά το κόστος συναλλαγής τους εξαλείφοντας τους κινδύνους και καθησυχάζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχοντας ισχυρούς λόγους για τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Προσφέρεται από την Επιτροπή για να ενθαρρύνει τις ΜμΕ που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Ιράν, να το πράξουν με πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και στο πλαίσιο του ΚΠΔΑ.

Το Helpdesk παρέχει δωρεάν εξατομικευμένη διαβούλευση. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία τις φέρνει σε επαφή με δικηγόρους και κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις. Το Helpdesk, ενημερώνει τις ΜμΕ σχετικά με τη συμμόρφωση της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις. Επίσης, το Helpdesk προσφέρει πληροφοριακό υλικό σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στον τομέα των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και δημοσιεύει τακτικό ενημερωτικό δελτίο με τις πρόσφατες εξελίξεις σε αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς στο Ιράν που έχουν καλές προοπτικές για τις ΜμΕ της ΕΕ.  Επιπλέον, παρέχει νέα για τις πιο σημαντικές εξελίξεις. Τέλος, το Helpdesk διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια που καλύπτουν τις κυρώσεις της ΕΕ και άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη δέουσα επιμέλεια για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Ιράν.

Το Helpdesk συνεργάζεται με το Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), ένα μηχανισμό που παρέχει η ΕΕ για την υποστήριξη των ΜμΕ. Επίσης, συνεργάζεται με διπλωματικές αποστολές, εμπορικά επιμελητήρια και οργανισμούς προώθησης των εξαγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.