Η κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός των επιχειρήσεων είναι άκρως σημαντική για τη εκμετάλλευση νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Πώς όμως μπορεί μια επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε μια σύνθετη, χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία;

Το Δίκτυο προσφέρει εξειδικευμένες πληροφορίες και καθοδήγηση για τους διαθέσιμους τρόπους κατοχύρωσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να εξασφαλίσουν κάλυψη των σχετικών εξόδων.  Επιπλέον,  ο συντονιστές του Δικτύου λειτουργεί ως EU IRP Helpdesk Ambassador.

Ενημερωτικό έντυπο Διανοητική Ιδιοκτησία