Η εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες στο εξωτερικό είναι μια δύσκολη υπόθεση. Χρειάζεται πρόσβαση, καθοδήγηση και τα κατάλληλα εργαλεία. Πώς μπορώ να βρω αξιόπιστους συνεργάτες και να δραστηριοποιηθώ σε νέες υποσχόμενες αγορές του εξωτερικού;

Το Δίκτυο προσφέρει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τα μέσα για να βρουν τις καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό σε μια σειρά από θεμάτων που περιλαμβάνουν από την εγγραφή μιας νέας εταιρείας μέχρι βοήθεια για εξεύρεση πιθανών επιχειρηματικών συνεργατών.

Το Δίκτυο διατηρεί μια πολυδύναμη βάση επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών προφίλς από επιχειρήσεις και νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Μέσω της βάσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν συνεργάτες και λύσεις σε τεχνολογικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και αντίστοιχα να προσφέρουν τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες τους.